התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כו -

פסוק מב

שיתוף
וזכרתי, את-בריתי יעקוב; ואף את-בריתי יצחק ואף את-בריתי אברהם, אזכור--והארץ אזכור. 

פסוק זה משמעותי עבורי מכיוון שהוא מזכיר לי אותי ואת אחיותיי. אנו מקיימות הרבה הסכמים לכל מיני מטרות. יעקב, יצחק ואברהם הם אנשים חשובים לה' וכך גם בחיי, שתי אחיותיי הן החשובות לי מכל זה עורר בי רגש. הפסוק מאוד הזכיר לי את הבריתות שאני ואחיותיי מקיימות ולכן פסוק זה מאוד משמעותי עבורי