התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כז -

פסוק כח

שיתוף
אך-כל-חרם אשר יחרים איש ליהוה מכל-אשר-לו, מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו--לא יימכר, ולא ייגאל:  כל-חרם, קודש-קודשים הוא ליהוה.