התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כז -

פסוק לב

שיתוף
וכל-מעשר בקר וצאן, כול אשר-יעבור תחת השבט--העשירי, יהיה-קודש ליהוה. 

פסוק זה לקוח מן המפטיר שלי.