התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
והחונים עליו, מטה שמעון; ונשיא לבני שמעון, שלומיאל בן-צורישדיי.