התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק ב -

פסוק יז

שיתוף
ונסע אוהל-מועד מחנה הלויים, בתוך המחנות; כאשר יחנו כן ייסעו, איש על-ידו לדגליהם.