התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק ל
  משלי / פרק כד
    על-שדה איש-עצל עברתי;    ועל-כרם, אדם חסר-לב.
 • פסוק לא
  משלי / פרק כד
    והנה עלה כולו, קימשונים--כוסו פניו חרולים;    וגדר אבניו נהרסה.
 • פסוק לב
  משלי / פרק כד
    ואחזה אנוכי, אשית ליבי;    ראיתי, לקחתי מוסר.