התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק כב
  תהילים / פרק פט
    אשר ידי, תיכון עימו;    אף-זרועי תאמצנו.
 • פסוק כג
  תהילים / פרק פט
    לא-ישיא אויב בו;    ובן-עוולה, לא יעננו.
 • פסוק כד
  תהילים / פרק פט
    וכתותי מפניו צריו;    ומשנאיו אגוף.