התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק כא
  תהילים / פרק נא
    אז תחפוץ זבחי-צדק,    עולה וכליל;אז יעלו על-מזבחך    פרים.
 • פסוק א
  תהילים / פרק נב
    למנצח, משכיל לדויד.
 • פסוק ב
  תהילים / פרק נב
    בבוא, דואג האדומי--    ויגד לשאול:ויאמר לו--    בא דויד, אל-בית אחימלך.