התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק ד
  תהילים / פרק קט
    תחת-אהבתי ישטנוני;    ואני תפילה.
 • פסוק ה
  תהילים / פרק קט
    וישימו עליי רעה, תחת טובה;    ושנאה, תחת אהבתי.
 • פסוק ו
  תהילים / פרק קט
    הפקד עליו רשע;    ושטן, יעמוד על-ימינו.