התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק כה
  משלי / פרק ז
    אל-ישט אל-דרכיה ליבך;    אל-תתע, בנתיבותיה.
 • פסוק כו
  משלי / פרק ז
    כי-רבים חללים הפילה;    ועצומים, כל-הרוגיה.
 • פסוק כז
  משלי / פרק ז
    דרכי שאול ביתה;    יורדות, אל-חדרי-מוות.