התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק ג
  משלי / פרק יא
    תומת ישרים תנחם;    וסלף בוגדים ישודם.
 • פסוק ו
  משלי / פרק יא
    צדקת ישרים, תצילם;    ובהוות, בוגדים יילכדו.
 • פסוק ז
  משלי / פרק יא
    במות אדם רשע, תאבד תקווה;    ותוחלת אונים אבדה.