התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק כב
  משלי / פרק כט
    איש-אף, יגרה מדון;    ובעל חמה רב-פשע.
 • פסוק כג
  משלי / פרק כט
    גאוות אדם, תשפילנו;    ושפל-רוח, יתמוך כבוד.
 • פסוק כד
  משלי / פרק כט
    חולק עם-גנב, שונא נפשו;    אלה ישמע, ולא יגיד.