התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק לא
  תהילים / פרק קה
    אמר, ויבוא ערוב;    כינים, בכל-גבולם.
 • פסוק לב
  תהילים / פרק קה
    נתן גשמיהם ברד;    אש להבות בארצם.
 • פסוק לג
  תהילים / פרק קה
    ויך גפנם, ותאנתם;    וישבר, עץ גבולם.