התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק יח
  תהילים / פרק עא
    וגם עד-זקנה, ושיבה--    אלוהים אל-תעזבני:עד-אגיד זרועך לדור;    לכל-יבוא, גבורתך.
 • פסוק יט
  תהילים / פרק עא
    וצדקתך אלוהים,    עד-מרום:אשר-עשית גדולות;    אלוהים, מי כמוך.
 • פסוק כ
  תהילים / פרק עא
    אשר הראיתני, צרות רבות--    ורעות:תשוב תחייני;    ומתהומות הארץ, תשוב תעלני.