התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק ו
  תהילים / פרק מד
    בך, צרינו ננגח;    בשמך, נבוס קמינו.
 • פסוק ז
  תהילים / פרק מד
    כי לא בקשתי אבטח;    וחרבי, לא תושיעני.
 • פסוק ח
  תהילים / פרק מד
    כי הושעתנו, מצרינו;    ומשנאינו הבישות.