התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק יט
  תהילים / פרק נ
    פיך, שלחת ברעה;    ולשונך, תצמיד מרמה.
 • פסוק כ
  תהילים / פרק נ
    תשב, באחיך תדבר;    בבן-אימך, תיתן-דופי.
 • פסוק כא
  תהילים / פרק נ
    אלה עשית, והחרשתי--    דימית, היות-אהיה כמוך;אוכיחך ואערכה    לעיניך.