התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק כא
  משלי / פרק יא
    יד ליד, לא-יינקה רע;    וזרע צדיקים נמלט.
 • פסוק כב
  משלי / פרק יא
    נזם זהב, באף חזיר--    אישה יפה, וסרת טעם.
 • פסוק כג
  משלי / פרק יא
    תאוות צדיקים אך-טוב;    תקוות רשעים עברה.