התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק ו
  משלי / פרק כו
    מקצה רגליים, חמס שותה--    שולח דברים ביד-כסיל.
 • פסוק ז
  משלי / פרק כו
    דליו שוקיים, מפיסח;    ומשל, בפי כסילים.
 • פסוק ח
  משלי / פרק כו
    כצרור אבן, במרגמה--    כן-נותן לכסיל כבוד.