התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק כו
  משלי / פרק ד
    פלס, מעגל רגלך;    וכל-דרכיך ייכונו.
 • פסוק כז
  משלי / פרק ד
    אל-תט-ימין ושמאל;    הסר רגלך מרע.
 • פסוק א
  משלי / פרק ה
    בני, לחכמתי הקשיבה;    לתבונתי, הט-אוזנך.