התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק כח
  תהילים / פרק קז
    ויצעקו אל-יהוה, בצר להם;    וממצוקותיהם, יוציאם.
 • פסוק כט
  תהילים / פרק קז
    יקם סערה, לדממה;    ויחשו, גליהם.
 • פסוק לא
  תהילים / פרק קז
    יודו ליהוה חסדו;    ונפלאותיו, לבני אדם.