התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יב -

פסוק ב

שיתוף
  הושיעה יהוה, כי-גמר חסיד:    כי-פסו אמונים, מבני אדם.