התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק לא -

פסוק ג

שיתוף
  הטה אליי, אוזנך--    מהרה הצילני:היה לי, לצור-מעוז--לבית מצודות;    להושיעני.