התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק לג -

פסוק יא

שיתוף
  עצת יהוה, לעולם תעמוד;    מחשבות ליבו, לדור ודור.