התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק לג -

פסוק יד

שיתוף
  ממכון-שבתו השגיח--    אל כל-יושבי הארץ.