התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק סא -

פסוק א

שיתוף
  למנצח על-נגינת לדויד.