התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק קטז -

פסוק ט

שיתוף
  אתהלך, לפני יהוה--    בארצות, החיים.