התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק קכד -

פסוק ח

שיתוף
  עזרנו, בשם יהוה--    עושה, שמיים וארץ.