התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ד -

פסוק כ

שיתוף
וכעת מותה, ותדברנה הניצבות עליה, אל-תיראי, כי בן ילדת; ולא ענתה, ולא-שתה ליבה.