התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יז -

פסוק ג

שיתוף
ופלשתים עומדים אל-ההר, מזה, וישראל עומדים אל-ההר, מזה; והגיא, ביניהם. 

שמי הוא גיא, והפסוק הזה נותן לי להרגיש שאני יכול בעצמי לעמוד איתן באמצע בין שני גורמים נלחמים (או רבים) ולעצור אותם