ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כג
(נחמיה/פרק יג)
גם בימים ההם, ראיתי את-היהודים הושיבו נשים אשדודייות, עמונייות, מואבייות.  ...
2. פסוק ז
(נחמיה/פרק יג)
ואבוא, לירושלים; ואבינה ברעה, אשר עשה אלישיב לטובייה--לעשות לו נשכה, בחצרי בית האלוהים.  ...
3. פסוק א
(נחמיה/פרק יג)
ביום ההוא, נקרא בספר משה--באוזני העם; ונמצא, כתוב בו, אשר לא-יבוא עמוני ומואבי בקהל האלוהים, עד-עולם.  ...
4. פסוק יז
(נחמיה/פרק יב)
לאבייה, זכרי; למנימין--למועדיה, פלטיי.  ...
5. פסוק ד
(נחמיה/פרק יב)
עידוא גינתוי, אבייה.  ...
6. פסוק ח
(נחמיה/פרק י)
משולם אבייה, מיימין.  ...
7. פסוק ו
(נחמיה/פרק א)
תהי נא אוזנך-קשבת ועיניך פתוחות לשמוע אל-תפילת עבדך אשר אנוכי מתפלל לפניך היום, יומם ולילה--על-בני ישראל, עבדיך; ומתוודה, על-חטאות בני-ישראל אשר חטאנו לך, ואני ובית-אבי, חטאנו.  ...
8. פסוק א
(עזרא/פרק ט)
וככלות אלה, ניגשו אליי השרים לאמור--לא-נבדלו העם ישראל והכוהנים והלויים, מעמי הארצות:  כתועבותיהם לכנעני החיתי הפריזי היבוסי, העמוני המואבי, המצרי, והאמורי.  ...
9. פסוק טו
(עזרא/פרק ח)
ואקבצם, אל-הנהר הבא אל-אהווא, ונחנה שם, ימים שלושה; ואבינה בעם ובכוהנים, ומבני לוי לא-מצאתי שם.  ...
10. פסוק ה
(עזרא/פרק ז)
בן-אבישוע, בן-פינחס בן-אלעזר, בן-אהרון הכוהן, הראש.  ...
11. פסוק ח
(דנייאל/פרק יב)
ואני שמעתי, ולא אבין; ואומרה--אדוני, מה אחרית אלה.   ...
12. פסוק יג
(דנייאל/פרק ה)
באדיין, דנייאל, הועל, קודם מלכא; עני מלכא ואמר לדנייאל, אנת-הוא דנייאל די-מן-בני גלותא די יהוד, די הייתי מלכא אבי, מן-יהוד.  ...
13. פסוק כט
(אסתר/פרק ט)
ותכתוב אסתר המלכה בת-אביחיל, ומורדכיי היהודי--את-כל-תוקף:  לקיים, את איגרת הפורים הזאת--השנית.  ...
14. פסוק כב
(אסתר/פרק ט)
כימים, אשר-נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב; לעשות אותם, ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לריעהו, ומתנות לאביונים.  ...
15. פסוק יב
(אסתר/פרק ו)
וישב מורדכיי, אל-שער המלך; והמן נדחף אל-ביתו, אביל וחפוי ראש.  ...
16. פסוק יד
(אסתר/פרק ד)
כי אם-החרש תחרישי, בעת הזאת--ריוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית-אביך תאבדו; ומי יודע--אם-לעת כזאת, הגעת למלכות.  ...
17. פסוק טו
(אסתר/פרק ב)
ובהגיע תור-אסתר בת-אביחיל דוד מורדכיי אשר לקח-לו לבת לבוא אל-המלך, לא ביקשה דבר--כי אם את-אשר יאמר הגיי סריס-המלך, שומר הנשים; ותהי אסתר נושאת חן, בעיני כל-רואיה.  ...
18. פסוק ז
(אסתר/פרק ב)
ויהי אומן את-הדסה, היא אסתר בת-דודו--כי אין לה, אב ואם; והנערה יפת-תואר, וטובת מראה, ובמות אביה ואימה, לקחה מורדכיי לו לבת.  ...
19. פסוק טו
(איכה/פרק א)
סילה כל-אביריי אדוניי בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי; גת דרך אדוניי, לבתולת בת-יהודה.    ...
20. פסוק ד
(איכה/פרק א)
דרכי ציון אבילות, מבלי באי מועד--כל-שעריה שוממין, כוהניה נאנחים; בתולותיה נוגות, והיא מר-לה.     ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>