ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כב
(אסתר/פרק ט)
כימים, אשר-נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב; לעשות אותם, ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לריעהו, ומתנות לאביונים.  ...
2. פסוק כ
(משלי/פרק לא)
  כפה, פרשה לעני;    וידיה, שילחה לאביון. ...
3. פסוק ט
(משלי/פרק לא)
  פתח-פיך שפוט-צדק;    ודין, עני ואביון. ...
4. פסוק יד
(משלי/פרק ל)
  דור, חרבות שיניו--    ומאכלות מתלעותיו:לאכול עניים מארץ;    ואביונים, מאדם.  ...
5. פסוק יא
(משלי/פרק ל)
  דור, אביו יקלל;    ואת-אימו, לא יברך.  ...
6. פסוק ג
(משלי/פרק כט)
  איש-אוהב חכמה, ישמח אביו;    ורועה זונות, יאבד-הון.  ...
7. פסוק כד
(משלי/פרק כח)
  גוזל, אביו ואימו--ואומר אין-פשע:    חבר הוא, לאיש משחית.  ...
8. פסוק ז
(משלי/פרק כח)
  נוצר תורה, בן מבין;    ורועה זוללים, יכלים אביו.  ...
9. פסוק כ
(משלי/פרק כ)
  מקלל, אביו ואימו--    ידעך נרו, באשון חושך.  ...
10. פסוק יג
(משלי/פרק יט)
  הוות לאביו, בן כסיל;    ודלף טורד, מדייני אישה.  ...
11. פסוק כה
(משלי/פרק יז)
  כעס לאביו, בן כסיל;    וממר, ליולדתו.  ...
12. פסוק ה
(משלי/פרק טו)
  אוויל--ינאץ, מוסר אביו;    ושומר תוכחת יערים.  ...
13. פסוק לא
(משלי/פרק יד)
  עושק דל, חירף עושהו;    ומכבדו, חונן אביון.  ...
14. פסוק יט
(איוב/פרק לא)
  אם-אראה אובד, מבלי לבוש;    ואין כסות, לאביון.  ...
15. פסוק כה
(איוב/פרק ל)
  אם-לא בכיתי, לקשה-יום;    עגמה נפשי, לאביון.  ...
16. פסוק טז
(איוב/פרק כט)
  אב אנוכי, לאביונים;    וריב לא-ידעתי אחקרהו.  ...
17. פסוק יד
(איוב/פרק כד)
  לאור, יקום רוצח--יקטול-עני ואביון;    ובלילה, יהי כגנב.  ...
18. פסוק ד
(איוב/פרק כד)
  יטו אביונים מדרך;    יחד חובאו, עניי-ארץ.  ...
19. פסוק טו
(איוב/פרק ה)
  ויושע מחרב, מפיהם;    ומיד חזק אביון.  ...
20. פסוק יג
(תהילים/פרק קמ)
  ידעתי--כי-יעשה יהוה, דין עני:    משפט, אביונים.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>