ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק ל
(נחמיה/פרק י)
מחזיקים על-אחיהם, אדיריהם, ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלוהים, אשר ניתנה ביד משה עבד-האלוהים; ולשמור ולעשות, את-כל-מצוות יהוה אדונינו, ומשפטיו, וחוקיו.  ...
2. פסוק יז
(נחמיה/פרק י)
אדונייה בגוויי, עדין.  ...
3. פסוק י
(נחמיה/פרק ח)
ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו--כי-קדוש היום, לאדונינו; ואל-תיעצבו, כי-חדוות יהוה היא מעוזכם.  ...
4. פסוק יח
(נחמיה/פרק ז)
בני, אדוניקם--שש מאות, שישים ושבעה.     ...
5. פסוק ח
(נחמיה/פרק ד)
וארא ואקום, ואומר אל-החורים ואל-הסגנים ואל-יתר העם--אל-תיראו, מפניהם:  את-אדוניי הגדול והנורא, זכורו, והילחמו על-אחיכם בניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם.   ...
6. פסוק ה
(נחמיה/פרק ג)
ועל-ידם, החזיקו התקועים; ואדיריהם לא-הביאו צווארם, בעבודת אדוניהם.     ...
7. פסוק יא
(נחמיה/פרק א)
אנא אדוניי, תהי נא אוזנך-קשבת אל-תפילת עבדך ואל-תפילת עבדיך החפצים ליראה את-שמך, והצליחה-נא לעבדך היום, ותנהו לרחמים לפני האיש הזה; ואני הייתי משקה, למלך.   ...
8. פסוק ג
(עזרא/פרק י)
ועתה נכרות-ברית לאלוהינו להוציא כל-נשים והנולד מהם, בעצת אדוניי, והחרדים, במצות אלוהינו; וכתורה, ייעשה.  ...
9. פסוק יג
(עזרא/פרק ח)
ומבני אדוניקם, אחרונים--ואלה שמותם, אליפלט יעיאל ושמעיה; ועימהם, שישים הזכרים.     ...
10. פסוק יג
(עזרא/פרק ב)
בני, אדוניקם--שש מאות, שישים ושישה.     ...
11. פסוק ח
(דנייאל/פרק יב)
ואני שמעתי, ולא אבין; ואומרה--אדוני, מה אחרית אלה.   ...
12. פסוק יט
(דנייאל/פרק י)
ויאמר אל-תירא איש-חמודות, שלום לך--חזק וחזק; וכדברו עימי התחזקתי, ואומרה ידבר אדוני כי חיזקתני.  ...
13. פסוק יז
(דנייאל/פרק י)
והיך יוכל, עבד אדוני זה, לדבר, עם-אדוני זה; ואני מעתה לא-יעמוד-בי כוח, ונשמה לא נשארה-בי.  ...
14. פסוק טז
(דנייאל/פרק י)
והנה, כדמות בני אדם, נוגע, על-שפתיי; ואפתח-פי, ואדברה ואומרה אל-העומד לנגדי, אדוני במראה נהפכו ציריי עליי, ולא עצרתי כוח.  ...
15. פסוק יט
(דנייאל/פרק ט)
אדוניי שמעה, אדוניי סלחה, אדוניי הקשיבה ועשה, אל-תאחר:  למענך אלוהיי--כי-שמך נקרא, על-עירך ועל-עמך.  ...
16. פסוק יז
(דנייאל/פרק ט)
ועתה שמע אלוהינו, אל-תפילת עבדך ואל-תחנוניו, והאר פניך, על-מקדשך השמם--למען, אדוניי.  ...
17. פסוק טז
(דנייאל/פרק ט)
אדוניי, ככל-צדקותיך ישוב-נא אפך וחמתך, מעירך ירושלים, הר-קודשך:  כי בחטאינו ובעוונות אבותינו, ירושלים ועמך לחרפה לכל-סביבותינו.  ...
18. פסוק טו
(דנייאל/פרק ט)
ועתה אדוניי אלוהינו, אשר הוצאת את-עמך מארץ מצריים ביד חזקה, ותעש-לך שם, כיום הזה:  חטאנו, רשענו.  ...
19. פסוק ט
(דנייאל/פרק ט)
לאדוניי אלוהינו, הרחמים והסליחות:  כי מרדנו, בו.  ...
20. פסוק ז
(דנייאל/פרק ט)
לך אדוניי הצדקה, ולנו בושת הפנים כיום הזה; לאיש יהודה, וליושבי ירושלים, ולכל-ישראל הקרובים והרחוקים בכל-הארצות אשר הדחתם שם, במעלם אשר מעלו-בך.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>