ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק יז
(נחמיה/פרק י)
אדונייה בגוויי, עדין.  ...
2. פסוק ח
(נחמיה/פרק ד)
וארא ואקום, ואומר אל-החורים ואל-הסגנים ואל-יתר העם--אל-תיראו, מפניהם:  את-אדוניי הגדול והנורא, זכורו, והילחמו על-אחיכם בניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם.   ...
3. פסוק יא
(נחמיה/פרק א)
אנא אדוניי, תהי נא אוזנך-קשבת אל-תפילת עבדך ואל-תפילת עבדיך החפצים ליראה את-שמך, והצליחה-נא לעבדך היום, ותנהו לרחמים לפני האיש הזה; ואני הייתי משקה, למלך.   ...
4. פסוק ג
(עזרא/פרק י)
ועתה נכרות-ברית לאלוהינו להוציא כל-נשים והנולד מהם, בעצת אדוניי, והחרדים, במצות אלוהינו; וכתורה, ייעשה.  ...
5. פסוק יט
(דנייאל/פרק ט)
אדוניי שמעה, אדוניי סלחה, אדוניי הקשיבה ועשה, אל-תאחר:  למענך אלוהיי--כי-שמך נקרא, על-עירך ועל-עמך.  ...
6. פסוק יז
(דנייאל/פרק ט)
ועתה שמע אלוהינו, אל-תפילת עבדך ואל-תחנוניו, והאר פניך, על-מקדשך השמם--למען, אדוניי.  ...
7. פסוק טז
(דנייאל/פרק ט)
אדוניי, ככל-צדקותיך ישוב-נא אפך וחמתך, מעירך ירושלים, הר-קודשך:  כי בחטאינו ובעוונות אבותינו, ירושלים ועמך לחרפה לכל-סביבותינו.  ...
8. פסוק טו
(דנייאל/פרק ט)
ועתה אדוניי אלוהינו, אשר הוצאת את-עמך מארץ מצריים ביד חזקה, ותעש-לך שם, כיום הזה:  חטאנו, רשענו.  ...
9. פסוק ט
(דנייאל/פרק ט)
לאדוניי אלוהינו, הרחמים והסליחות:  כי מרדנו, בו.  ...
10. פסוק ז
(דנייאל/פרק ט)
לך אדוניי הצדקה, ולנו בושת הפנים כיום הזה; לאיש יהודה, וליושבי ירושלים, ולכל-ישראל הקרובים והרחוקים בכל-הארצות אשר הדחתם שם, במעלם אשר מעלו-בך.  ...
11. פסוק ד
(דנייאל/פרק ט)
ואתפללה ליהוה אלוהיי, ואתוודה; ואומרה, אנא אדוניי האל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד, לאוהביו ולשומרי מצוותיו.  ...
12. פסוק ג
(דנייאל/פרק ט)
ואתנה את-פניי, אל-אדוניי האלוהים, לבקש תפילה, ותחנונים--בצום, ושק ואפר.  ...
13. פסוק ב
(דנייאל/פרק א)
וייתן אדוניי בידו את-יהויקים מלך-יהודה, ומקצת כלי בית-האלוהים, ויביאם ארץ-שנער, בית אלוהיו; ואת-הכלים הביא, בית אוצר אלוהיו.  ...
14. פסוק נח
(איכה/פרק ג)
רבת אדוניי ריבי נפשי, גאלת חיי.  ...
15. פסוק לז
(איכה/פרק ג)
מי זה אמר ותהי, אדוניי לא ציווה.  ...
16. פסוק לו
(איכה/פרק ג)
לעוות אדם בריבו, אדוניי לא ראה.   ...
17. פסוק לא
(איכה/פרק ג)
כי לא יזנח לעולם, אדוניי.  ...
18. פסוק כ
(איכה/פרק ב)
ראה יהוה והביטה, למי עוללת כה:  אם-תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם-ייהרג במקדש אדוניי כוהן ונביא.     ...
19. פסוק יט
(איכה/פרק ב)
קומי רוני בלילה, לראש אשמורות--שפכי כמים ליבך, נוכח פני אדוניי; שאי אליו כפייך, על-נפש עוללייך--העטופים ברעב, בראש כל-חוצות.     ...
20. פסוק יח
(איכה/פרק ב)
צעק ליבם, אל-אדוניי; חומת בת-ציון הורידי כנחל דמעה, יומם ולילה--אל-תיתני פוגת לך, אל-תידום בת-עינך.     ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>