ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק מז
(נחמיה/פרק יב)
וכל-ישראל בימי זרובבל ובימי נחמיה, נותנים מניות המשוררים והשוערים--דבר-יום ביומו; ומקדישים, ללויים, והלויים, מקדישים לבני אהרון.   ...
2. פסוק לט
(נחמיה/פרק י)
והיה הכוהן בן-אהרון עם-הלויים, בעשר הלויים; והלויים יעלו את-מעשר המעשר, לבית אלוהינו, אל-הלשכות, לבית האוצר.  ...
3. פסוק ה
(עזרא/פרק ז)
בן-אבישוע, בן-פינחס בן-אלעזר, בן-אהרון הכוהן, הראש.  ...
4. פסוק יט
(תהילים/פרק קלה)
  בית ישראל, ברכו את-יהוה;    בית אהרון, ברכו את-יהוה.  ...
5. פסוק ב
(תהילים/פרק קלג)
  כשמן הטוב,    על-הראש--יורד,    על-הזקן זקן-אהרון:שיורד,    על-פי מידותיו.  ...
6. פסוק ג
(תהילים/פרק קיח)
  יאמרו-נא בית-אהרון:    כי לעולם חסדו.  ...
7. פסוק יב
(תהילים/פרק קטו)
  יהוה,    זכרנו יברך:יברך, את-בית ישראל;    יברך, את-בית אהרון.  ...
8. פסוק י
(תהילים/פרק קטו)
  בית אהרון, בטחו ביהוה;    עזרם ומגינם הוא.  ...
9. פסוק טז
(תהילים/פרק קו)
  ויקנאו למשה, במחנה;    לאהרון, קדוש יהוה.  ...
10. פסוק כו
(תהילים/פרק קה)
  שלח, משה עבדו;    אהרון, אשר בחר-בו.  ...
11. פסוק ו
(תהילים/פרק צט)
  משה ואהרון, בכוהניו,    ושמואל, בקוראי שמו;קורים אל-יהוה,    והוא יענם.  ...
12. פסוק כא
(תהילים/פרק עז)
  נחית כצאן עמך--    ביד-משה ואהרון. ...
13. פסוק יד
(דברי הימים ב/פרק לה)
ואחר, הכינו להם ולכוהנים--כי הכוהנים בני אהרון, בהעלות העולה והחלבים עד-לילה; והלויים הכינו להם, ולכוהנים בני אהרון.  ...
14. פסוק יט
(דברי הימים ב/פרק לא)
ולבני אהרון הכוהנים בשדי מגרש עריהם, בכל-עיר ועיר, אנשים, אשר ניקבו בשמות--לתת מנות, לכל-זכר בכוהנים, ולכל-התייחש, בלויים.  ...
15. פסוק כא
(דברי הימים ב/פרק כט)
ויביאו פרים-שבעה ואילים שבעה וכבשים שבעה, וצפירי עיזים שבעה לחטאת, על-הממלכה ועל-המקדש, ועל-יהודה; ויאמר, לבני אהרון הכוהנים, להעלות, על-מזבח יהוה.  ...
16. פסוק יח
(דברי הימים ב/פרק כו)
ויעמדו על-עוזייהו המלך, ויאמרו לו לא-לך עוזייהו להקטיר ליהוה--כי לכוהנים בני-אהרון המקודשים, להקטיר:  צא מן-המקדש כי מעלת, ולא-לך לכבוד מיהוה אלוהים.  ...
17. פסוק י
(דברי הימים ב/פרק יג)
ואנחנו יהוה אלוהינו, ולא עזבנוהו; וכוהנים משרתים ליהוה, בני אהרון, והלויים, במלאכת.  ...
18. פסוק ט
(דברי הימים ב/פרק יג)
הלוא הדחתם את-כוהני יהוה, את-בני אהרון והלויים; ותעשו לכם כוהנים, כעמי הארצות--כל-הבא למלא ידו בפר בן-בקר ואילים שבעה, והיה כוהן ללא אלוהים.     ...
19. פסוק יז
(דברי הימים א/פרק כז)
ללוי חשביה בן-קמואל, לאהרון צדוק.     ...
20. פסוק לא
(דברי הימים א/פרק כד)
ויפילו גם-הם גורלות לעומת אחיהם בני-אהרון, לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך, וראשי האבות, לכוהנים וללויים--אבות הראש, לעומת אחיו הקטן.   ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>