ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

...  ב 45 מדינות בעולם רץ הפרויקט הייחודי הזה, כל אוהב תנ"ך, באשר הוא, רשאי לבחור את הפסוק שלו. פסוק אחד מספר הספרים, שיהיה רשום על שמו. ספר התנ"ך של  האזרחים הוותיקים, לאחר שיושלם,יודפס ויוצג בהיכל ...
2. פסוק א
(נחמיה/פרק יא)
ויישבו שרי-העם, בירושלים; ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן-העשרה, לשבת בירושלים עיר הקודש, ותשע הידות, בערים.  ...
3. פסוק ב
(נחמיה/פרק ח)
ויביא עזרא הכוהן את-התורה לפני הקהל, מאיש ועד-אישה, וכול, מבין לשמוע--ביום אחד, לחודש השביעי.  ...
4. פסוק א
(נחמיה/פרק ח)
וייאספו כל-העם, כאיש אחד, אל-הרחוב, אשר לפני שער-המים; ויאמרו, לעזרא הסופר--להביא את-ספר תורת משה, אשר-ציווה יהוה את-ישראל.  ...
5. פסוק סו
(נחמיה/פרק ז)
כל-הקהל, כאחד--ארבע ריבוא, אלפיים שלוש-מאות ושישים.  ...
6. פסוק לז
(נחמיה/פרק ז)
בני-לוד חדיד ואונו, שבע מאות ועשרים ואחד.     ...
7. פסוק ל
(נחמיה/פרק ז)
אנשי הרמה וגבע, שש מאות עשרים ואחד.     ...
8. פסוק יח
(נחמיה/פרק ה)
ואשר היה נעשה ליום אחד, שור אחד צאן שש-ברורות וציפורים נעשו-לי, ובין עשרת ימים בכל-יין, להרבה; ועם-זה, לחם הפחה לא ביקשתי--כי-כבדה העבודה, על-העם הזה.  ...
9. פסוק ב
(נחמיה/פרק א)
ויבוא חנני אחד מאחיי, הוא ואנשים--מיהודה; ואשאלם על-היהודים הפליטה, אשר-נשארו מן-השבי--ועל-ירושלים.  ...
10. פסוק יז
(עזרא/פרק י)
ויכלו בכול--אנשים, ההושיבו נשים נוכרייות:  עד יום אחד, לחודש הראשון.   ...
11. פסוק טז
(עזרא/פרק י)
ויעשו-כן, בני הגולה, וייבדלו עזרא הכוהן אנשים ראשי האבות לבית אבותם, וכולם בשמות; ויישבו, ביום אחד לחודש העשירי, לדריווש, הדבר.  ...
12. פסוק יג
(עזרא/פרק י)
אבל העם רב והעת גשמים, ואין כוח לעמוד בחוץ; והמלאכה, לא-ליום אחד ולא לשניים--כי-הרבינו לפשוע, בדבר הזה.  ...
13. פסוק ט
(עזרא/פרק ז)
כי, באחד לחודש הראשון--הוא יסוד, המעלה מבבל; ובאחד לחודש החמישי, בא אל-ירושלים, כיד-אלוהיו, הטובה עליו.  ...
14. פסוק כ
(עזרא/פרק ו)
כי היטהרו הכוהנים והלויים, כאחד--כולם טהורים; וישחטו הפסח לכל-בני הגולה, ולאחיהם הכוהנים ולהם.  ...
15. פסוק ט
(עזרא/פרק ג)
ויעמוד ישוע בניו ואחיו קדמיאל ובניו בני-יהודה, כאחד, לנצח על-עושי המלאכה, בבית האלוהים:    בני, חנדד, בניהם ואחיהם, הלויים.   ...
16. פסוק ו
(עזרא/פרק ג)
מיום אחד, לחודש השביעי, החלו, להעלות עולות ליהוה; והיכל יהוה, לא יוסד.  ...
17. פסוק א
(עזרא/פרק ג)
וייגע החודש השביעי, ובני ישראל בערים;    וייאספו העם כאיש אחד, אל-ירושלים.   ...
18. פסוק סד
(עזרא/פרק ב)
כל-הקהל, כאחד--ארבע ריבוא, אלפיים שלוש-מאות שישים.  ...
19. פסוק כו
(עזרא/פרק ב)
בני הרמה וגבע, שש מאות עשרים ואחד.     ...
20. פסוק ה
(דנייאל/פרק יב)
וראיתי אני דנייאל, והנה שניים אחרים עומדים:  אחד הנה לשפת היאור, ואחד הנה לשפת היאור.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>