ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כא
(נחמיה/פרק יג)
ואעידה בהם, ואומרה אליהם מדוע אתם לנים נגד החומה--אם-תשנו, יד אשלח בכם; מן-העת ההיא, לא-באו בשבת.   ...
2. פסוק יז
(נחמיה/פרק ו)
גם בימים ההם, מרבים חורי יהודה איגרותיהם, הולכות, על-טובייה; ואשר לטובייה, באות אליהם.  ...
3. פסוק יז
(נחמיה/פרק ב)
ואומר אליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלים חרבה, ושעריה ניצתו באש:  לכו, ונבנה את-חומת ירושלים, ולא-נהיה עוד, חרפה.  ...
4. פסוק י
(עזרא/פרק י)
ויקם עזרא הכוהן, ויאמר אליהם, אתם מעלתם, ותושיבו נשים נוכרייות--להוסיף, על-אשמת ישראל.  ...
5. פסוק כח
(עזרא/פרק ח)
ואומרה אליהם, אתם קודש ליהוה, והכלים, קודש; והכסף והזהב נדבה, ליהוה אלוהי אבותיכם.  ...
6. פסוק כא
(עזרא/פרק ו)
ויאכלו בני-ישראל, השבים מהגולה, וכול הנבדל מטומאת גויי-הארץ, אליהם--לדרוש, ליהוה אלוהי ישראל.  ...
7. פסוק כו
(אסתר/פרק ט)
על-כן קראו לימים האלה פורים, על-שם הפור--על-כן, על-כל-דברי האיגרת הזאת; ומה-ראו על-ככה, ומה הגיע אליהם.  ...
8. פסוק כג
(אסתר/פרק ט)
וקיבל, היהודים, את אשר-החלו, לעשות; ואת אשר-כתב מורדכיי, אליהם.  ...
9. פסוק ד
(אסתר/פרק ג)
ויהי, כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע, אליהם; ויגידו להמן, לראות היעמדו דברי מורדכיי--כי-הגיד להם, אשר-הוא יהודי.  ...
10. פסוק יד
(קוהלת/פרק ח)
יש-הבל, אשר נעשה על-הארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים:  אמרתי, שגם-זה הבל.  ...
11. פסוק ט
(איוב/פרק מב)
וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי, צופר הנעמתי, ויעשו, כאשר דיבר אליהם יהוה; ויישא יהוה, את פני איוב.  ...
12. פסוק כד
(איוב/פרק כט)
  אשחק אליהם, לא יאמינו;    ואור פניי, לא יפילון.  ...
13. פסוק ז
(תהילים/פרק צט)
  בעמוד ענן, ידבר אליהם;    שמרו עדותיו, וחוק נתן-למו.  ...
14. פסוק יז
(דברי הימים ב/פרק כד)
ואחרי מות, יהוידע, באו שרי יהודה, וישתחוו למלך; אז שמע המלך, אליהם.  ...
15. פסוק יד
(דברי הימים ב/פרק כג)
ויוצא יהוידע הכוהן את-שרי המאות פקודי החיל, ויאמר אליהם הוציאוה אל-מבית השדרות, והבא אחריה, יומת בחרב:  כי אמר הכוהן, לא תמיתוה בית יהוה.  ...
16. פסוק ה
(דברי הימים ב/פרק יח)
ויקבוץ מלך-ישראל את-הנביאים, ארבע מאות איש, ויאמר אליהם הנלך אל-רמות גלעד למלחמה, אם-אחדל; ויאמרו עלה, וייתן האלוהים ביד המלך.  ...
17. פסוק ח
(דברי הימים ב/פרק יד)
וייצא אליהם זרח הכושי, בחיל אלף אלפים, ומרכבות, שלוש מאות; ויבוא, עד-מרשה.  ...
18. פסוק יד
(דברי הימים ב/פרק י)
וידבר אליהם, כעצת הילדים לאמור, אכביד את-עולכם, ואני אוסיף עליו:  אבי, ייסר אתכם בשוטים, ואני, בעקרבים.  ...
19. פסוק י
(דברי הימים ב/פרק י)
וידברו איתו, הילדים אשר גדלו איתו לאמור, כה-תאמר לעם אשר-דיברו אליך לאמור אביך הכביד את-עולנו, ואתה הקל מעלינו:  כה תאמר אליהם, קוטוני עבה ממותני אבי.  ...
20. פסוק ט
(דברי הימים ב/פרק י)
ויאמר אליהם, מה אתם נועצים, ונשיב דבר, את-העם הזה:  אשר דיברו אליי, לאמור, הקל מן-העול, אשר-נתן אביך עלינו.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>