ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

... מיד לתעודה אישית, על שמו –הנשלחת אליו בדואר אלקטרוני. צעד ראשון: ראה את כל ספרי התנ"ך בטור הימני, קליק על ספר התנך הנבחר (לדוגמא: שיר השירים) וקליק נוסף על הפסוק אותו בחרת. אם תראה כי הפסוק צבוע. סימן ...
2. פסוק מא
(נחמיה/פרק יב)
והכוהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיניי, זכריה חנניה--בחצוצרות.  ...
3. פסוק ח
(נחמיה/פרק ו)
ואשלחה אליו, לאמור--לא נהיה כדברים האלה, אשר אתה אומר:  כי מליבך, אתה בודם.  ...
4. פסוק ח
(נחמיה/פרק ב)
ואיגרת אל-אסף שומר הפרדס אשר למלך, אשר ייתן-לי עצים לקרות את-שערי הבירה אשר-לבית ולחומת העיר, ולבית, אשר-אבוא אליו; וייתן-לי המלך, כיד-אלוהיי הטובה עליי.  ...
5. פסוק א
(נחמיה/פרק א)
דברי נחמיה, בן-חכליה:  ויהי בחודש-כסליו שנת עשרים, ואני הייתי בשושן הבירה. 
6. פסוק כז
(עזרא/פרק י)
ומבני, זתוא--אליועיניי אלישיב מתניה וירמות, וזבד ועזיזא.     ...
7. פסוק כב
(עזרא/פרק י)
ומבני, פשחור--אליועיניי מעשיה ישמעאל נתנאל, יוזבד ואלעשה.     ...
8. פסוק א
(עזרא/פרק י)
וכהתפלל עזרא, וכהתוודותו, בוכה ומתנפל, לפני בית האלוהים:  נקבצו אליו מישראל קהל רב-מאוד, אנשים ונשים וילדים--כי-בכו העם, הרבה-בכה.   ...
9. פסוק כג
(דנייאל/פרק יא)
ומן-התחברות אליו, יעשה מרמה; ועלה ועצם, במעט-גוי.  ...
10. פסוק טז
(דנייאל/פרק יא)
ויעש הבא אליו כרצונו, ואין עומד לפניו; ויעמוד בארץ-הצבי, וכלה בידו.  ...
11. פסוק ז
(דנייאל/פרק ח)
וראיתיו מגיע אצל האיל, ויתמרמר אליו ויך את-האיל וישבר את-שתי קרניו, ולא-היה כוח באיל, לעמוד לפניו; וישליכהו ארצה וירמסהו, ולא-היה מציל לאיל מידו.  ...
12. פסוק ו
(דנייאל/פרק ח)
ויבוא, עד-האיל בעל הקרניים, אשר ראיתי, עומד לפני האובל; וירץ אליו, בחמת כוחו.  ...
13. פסוק ז
(אסתר/פרק ז)
והמלך קם בחמתו, ממשתה היין, אל-גינת, הביתן; והמן עמד, לבקש על-נפשו מאסתר המלכה--כי ראה, כי-כלתה אליו הרעה מאת המלך.  ...
14. פסוק ה
(אסתר/פרק ו)
ויאמרו נערי המלך, אליו--הנה המן, עומד בחצר; ויאמר המלך, יבוא.  ...
15. פסוק ד
(אסתר/פרק ג)
ויהי, כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע, אליהם; ויגידו להמן, לראות היעמדו דברי מורדכיי--כי-הגיד להם, אשר-הוא יהודי.  ...
16. פסוק יד
(אסתר/פרק א)
והקרוב אליו, כרשנא שתר אדמתא תרשיש, מרס מרסנא, ממוכן--שבעת שרי פרס ומדיי, רואי פני המלך, היושבים ראשונה, במלכות.  ...
17. פסוק כא
(איכה/פרק ה)
השיבנו יהוה אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. 
18. פסוק יט
(איכה/פרק ב)
קומי רוני בלילה, לראש אשמורות--שפכי כמים ליבך, נוכח פני אדוניי; שאי אליו כפייך, על-נפש עוללייך--העטופים ברעב, בראש כל-חוצות.     ...
19. פסוק י
(רות/פרק ב)
ותיפול, על-פניה, ותשתחו, ארצה; ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני--ואנוכי, נוכרייה.  ...
20. פסוק כז
(משלי/פרק כו)
  כורה-שחת, בה ייפול;    וגולל אבן, אליו תשוב.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>