ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק ה
(נחמיה/פרק ו)
וישלח אליי סנבלט כדבר הזה, פעם חמישית--את-נערו; ואיגרת פתוחה, בידו.  ...
2. פסוק ד
(נחמיה/פרק ו)
וישלחו אליי כדבר הזה, ארבע פעמים; ואשיב אותם, כדבר הזה.   ...
3. פסוק ב
(נחמיה/פרק ו)
וישלח סנבלט וגשם אליי לאמור, לכה וניוועדה יחדיו בכפירים בבקעת אונו; והמה, חושבים, לעשות לי, רעה.  ...
4. פסוק ט
(נחמיה/פרק א)
ושבתם אליי--ושמרתם מצוותיי, ועשיתם אותם:  אם-יהיה נידחכם בקצה השמיים, משם אקבצם, והביאותים אל-המקום, אשר בחרתי לשכן את-שמי שם.  ...
5. פסוק כו
(עזרא/פרק י)
ומבני, עילם--מתניה זכריה ויחיאל ועבדי, וירמות ואלייה.     ...
6. פסוק כא
(עזרא/פרק י)
ומבני, חרים--מעשיה ואלייה ושמעיה, ויחיאל ועוזייה.  ...
7. פסוק ד
(עזרא/פרק ט)
ואליי ייאספו, כול חרד בדברי אלוהי-ישראל--על, מעל הגולה; ואני יושב משומם, עד למנחת הערב.  ...
8. פסוק א
(עזרא/פרק ט)
וככלות אלה, ניגשו אליי השרים לאמור--לא-נבדלו העם ישראל והכוהנים והלויים, מעמי הארצות:  כתועבותיהם לכנעני החיתי הפריזי היבוסי, העמוני המואבי, המצרי, והאמורי.  ...
9. פסוק יב
(דנייאל/פרק י)
ויאמר אליי, אל-תירא דנייאל--כי מן-היום הראשון אשר נתת את-ליבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך; ואני-באתי, בדבריך.  ...
10. פסוק יא
(דנייאל/פרק י)
ויאמר אליי דנייאל איש-חמודות הבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך, ועמוד על-עומדך--כי עתה, שולחתי אליך; ובדברו עימי את-הדבר הזה, עמדתי מרעיד.  ...
11. פסוק כא
(דנייאל/פרק ט)
ועוד אני מדבר, בתפילה; והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה, מועף ביעף, נוגע אליי, כעת מנחת-ערב.  ...
12. פסוק יז
(דנייאל/פרק ח)
ויבוא, אצל עומדי, ובבואו נבעתי, ואפלה על-פניי; ויאמר אליי הבן בן-אדם, כי לעת-קץ החזון.  ...
13. פסוק יד
(דנייאל/פרק ח)
ויאמר אליי--עד ערב בוקר, אלפיים ושלוש מאות; ונצדק, קודש.  ...
14. פסוק א
(דנייאל/פרק ח)
בשנת שלוש, למלכות בלשאצר המלך--חזון נראה אליי, אני דנייאל, אחרי הנראה אליי, בתחילה.  ...
15. פסוק יג
(קוהלת/פרק ט)
גם-זו ראיתי חכמה, תחת השמש; וגדולה היא, אליי.  ...
16. פסוק ו
(קוהלת/פרק ג)
        עת לבקש         ועת לאבד,          עת לשמור        ועת להשליך.
17. פסוק יז
(רות/פרק ג)
ותאמר, שש-השעורים האלה נתן לי:  כי אמר אליי, אל-תבואי ריקם אל-חמותך.  ...
18. פסוק ה
(רות/פרק ג)
ותאמר, אליה:  כול אשר-תאמרי אליי, אעשה.  ...
19. פסוק כא
(רות/פרק ב)
ותאמר, רות המואבייה:  גם כי-אמר אליי, עם-הנערים אשר-לי תדבקין, עד אם-כילו, את כל-הקציר אשר-לי.  ...
20. פסוק לג
(משלי/פרק טו)
  יראת יהוה, מוסר חכמה;    ולפני כבוד ענווה.
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>