ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כז
(נחמיה/פרק ט)
ותיתנם ביד צריהם, ויצרו להם; ובעת צרתם, יצעקו אליך, ואתה משמיים תשמע, וכרחמיך הרבים תיתן להם מושיעים ויושיעום מיד צריהם.  ...
2. פסוק כו
(נחמיה/פרק ט)
וימרו וימרדו בך, וישליכו את-תורתך אחרי גוום, ואת-נביאיך הרגו, אשר-העידו בם להשיבם אליך; ויעשו, נאצות גדולות.  ...
3. פסוק ו
(עזרא/פרק ט)
ואומרה, אלוהיי בושתי ונכלמתי--להרים אלוהיי פניי, אליך:  כי עוונותינו רבו למעלה ראש, ואשמתנו גדלה עד לשמיים.  ...
4. פסוק כ
(דנייאל/פרק י)
ויאמר, הידעת למה-באתי אליך, ועתה אשוב, להילחם עם-שר פרס; ואני יוצא, והנה שר-יוון בא.  ...
5. פסוק יא
(דנייאל/פרק י)
ויאמר אליי דנייאל איש-חמודות הבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך, ועמוד על-עומדך--כי עתה, שולחתי אליך; ובדברו עימי את-הדבר הזה, עמדתי מרעיד.  ...
6. פסוק כא
(איכה/פרק ה)
השיבנו יהוה אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.  ...
7. פסוק כז
(איוב/פרק מ)
  הירבה אליך, תחנונים;    אם-ידבר אליך רכות.  ...
8. פסוק כ
(איוב/פרק ל)
  אשווע אליך, ולא תענני;    עמדתי, ותתבונן בי.  ...
9. פסוק ח
(איוב/פרק טו)
  הבסוד אלוה תשמע;    ותגרע אליך חכמה.  ...
10. פסוק ה
(איוב/פרק ד)
  כי עתה, תבוא אליך ותלא;    תיגע עדיך, ותיבהל.  ...
11. פסוק ב
(איוב/פרק ד)
  הניסה דבר אליך תלאה;    ועצור במילין, מי יוכל.  ...
12. פסוק טו
(תהילים/פרק קמה)
  עיני-כול, אליך ישברו;    ואתה נותן-להם את-אוכלם בעיתו.  ...
13. פסוק ט
(תהילים/פרק קמג)
  הצילני מאויביי יהוה--    אליך כיסיתי.  ...
14. פסוק ח
(תהילים/פרק קמג)
  השמיעני בבוקר, חסדך--    כי-בך בטחתי:הודיעני, דרך-זו אלך--    כי-אליך, נשאתי נפשי. ...
15. פסוק ו
(תהילים/פרק קמג)
  פירשתי ידיי אליך;    נפשי, כארץ-עייפה לך סלה.  ...
16. פסוק ו
(תהילים/פרק קמב)
  זעקתי אליך,    יהוה:אמרתי, אתה מחסי;    חלקי, בארץ החיים. ...
17. פסוק ח
(תהילים/פרק קמא)
  כי אליך, יהוה אדוניי עיניי;    בך חסיתי, אל-תער נפשי.  ...
18. פסוק א
(תהילים/פרק קכג)
  שיר, המעלות:אליך, נשאתי את-עיניי--    היושבי, בשמיים.  ...
19. פסוק כז
(תהילים/פרק קד)
  כולם, אליך ישברון--    לתת אוכלם בעיתו.  ...
20. פסוק ב
(תהילים/פרק קב)
  יהוה, שמעה תפילתי;    ושוועתי, אליך תבוא. ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>