ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

... הרישום.  יחד – אזרחים ותיקים עם חברי תנועות הנוער בארץ,  אנו כותבים ספר שלם, המציב נדבך נוסף בביסוס הקשר עם דור הוותיקים ועם מורשת התנ"ך. הדרכה לבחירת פסוק: כל משתתף, הבוחר את פסוקו זוכה ...
2. פסוק לה
(נחמיה/פרק ט)
והם במלכותם ובטובך הרב אשר-נתת להם, ובארץ הרחבה והשמנה אשר-נתת לפניהם--לא עבדוך; ולא-שבו, ממעלליהם הרעים.  ...
3. פסוק יד
(נחמיה/פרק ה)
גם מיום אשר-ציווה אותי, להיות פחם בארץ יהודה, משנת עשרים ועד שנת שלושים ושתיים לארתחשסתא המלך, שנים שתים עשרה--אני ואחיי, לחם הפחה לא אכלתי.  ...
4. פסוק לו
(נחמיה/פרק ג)
שמע אלוהינו כי-היינו בוזה, והשב חרפתם אל-ראשם; ותנם לביזה, בארץ שביה.  ...
5. פסוק מא
(דנייאל/פרק יא)
ובא בארץ הצבי, ורבות ייכשלו; ואלה, יימלטו מידו--אדום ומואב, וראשית בני עמון.  ...
6. פסוק טז
(דנייאל/פרק יא)
ויעש הבא אליו כרצונו, ואין עומד לפניו; ויעמוד בארץ-הצבי, וכלה בידו.  ...
7. פסוק ה
(דנייאל/פרק ח)
ואני הייתי מבין, והנה צפיר-העיזים בא מן-המערב על-פני כל-הארץ, ואין נוגע, בארץ; והצפיר--קרן חזות, בין עיניו.  ...
8. פסוק כא
(איכה/פרק ד)
שישי ושמחי בת-אדום, יושבת בארץ עוץ; גם-עלייך, תעבור-כוס--תשכרי, ותתערי.     ...
9. פסוק ט
(איכה/פרק ב)
טבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה; מלכה ושריה בגויים, אין תורה--גם-נביאיה, לא-מצאו חזון מיהוה.     ...
10. פסוק כ
(קוהלת/פרק ז)
כי אדם, אין צדיק בארץ--אשר יעשה-טוב, ולא יחטא.  ...
11. פסוק יב
(שיר השירים/פרק ח)
כרמי שלי, לפניי; האלף לך שלמה, ומאתיים לנוטרים את-פרייו. 
12. פסוק יב
(שיר השירים/פרק ב)
הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע; וקול התור, נשמע בארצנו.  ...
13. פסוק א
(רות/פרק א)
ויהי, בימי שפוט השופטים, ויהי רעב, בארץ; וילך איש מבית לחם יהודה, לגור בשדה מואב--הוא ואשתו, ושני בניו.  ...
14. פסוק יט
(משלי/פרק כא)
  טוב, שבת בארץ-מדבר--    מאשת מדיינים וכעס.  ...
15. פסוק לא
(משלי/פרק יא)
  הן צדיק, בארץ ישולם;    אף, כי-רשע וחוטא. ...
16. פסוק לג
(איוב/פרק לח)
  הידעת, חוקות שמיים;    אם-תשים משטרו בארץ.  ...
17. פסוק יג
(איוב/פרק כח)
  לא-ידע אנוש ערכה;    ולא תימצא, בארץ החיים.  ...
18. פסוק יח
(איוב/פרק כד)
  קל-הוא, על-פני-מים--    תקולל חלקתם בארץ;לא-יפנה,    דרך כרמים.  ...
19. פסוק י
(איוב/פרק יח)
  טמון בארץ חבלו;    ומלכודתו, עלי נתיב.  ...
20. פסוק ח
(איוב/פרק יד)
  אם-יזקין בארץ שורשו;    ובעפר, ימות גזעו.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>