ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

... (כולל שמך ופסוקך). אתה רשאי להדפיס את התצעודה ולתלותה בבית, במשרד או בכל מקום אחר. עדות להשתתפותך במפעל העולמי של כתיבת התנ"ך. כל אדם  רשאי לבחור פסוק אחד. למתעניינים: הנה טקס ההשקה על ידי ראש ...
2. פסוק יד
(נחמיה/פרק יג)
זוכרה-לי אלוהיי, על-זאת; ואל-תמח חסדיי, אשר עשיתי בבית אלוהיי--ובמשמריו.  ...
3. פסוק מ
(נחמיה/פרק יב)
ותעמודנה שתי התודות, בבית האלוהים; ואני, וחצי הסגנים עימי.  ...
4. פסוק כו
(נחמיה/פרק יא)
ובישוע ובמולדה, ובבית פלט.  ...
5. פסוק לז
(נחמיה/פרק י)
ואת-בכורות בנינו ובהמתנו, ככתוב בתורה; ואת-בכורי בקרינו וצאננו, להביא לבית אלוהינו, לכוהנים, המשרתים בבית אלוהינו.  ...
6. פסוק לג
(עזרא/פרק ח)
וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלוהינו, על יד-מרמות בן-אורייה הכוהן, ועימו, אלעזר בן-פינחס; ועימהם יוזבד בן-ישוע, ונועדיה בן-בינוי--הלויים.  ...
7. פסוק ה
(עזרא/פרק ו)
ואף מאני בית-אלהא, די דהבה וכספא, די נבוכדנאצר הנפיק מן-היכלא די-בירושלם, והיביל לבבל--יהתיבון, ויהך להיכלא די-בירושלם לאתריה, ותחית, בבית אלהא.   ...
8. פסוק א
(עזרא/פרק ו)
באדיין דריווש מלכא, שם טעים; ובקרו בבית ספריא, די גנזיא מהחתין תמה--בבבל.  ...
9. פסוק יז
(עזרא/פרק ה)
וכען הן על-מלכא טב, יתבקר בבית גנזיא די-מלכא תמה די בבבל, הן איתיי די-מן-כורש מלכא שים טעים, למבני בית-אלהא דיך בירושלם; ורעות מלכא על-דנה, ישלח עלינא.   ...
10. פסוק ט
(עזרא/פרק ג)
ויעמוד ישוע בניו ואחיו קדמיאל ובניו בני-יהודה, כאחד, לנצח על-עושי המלאכה, בבית האלוהים:    בני, חנדד, בניהם ואחיהם, הלויים.   ...
11. פסוק ז
(עזרא/פרק א)
והמלך כורש, הוציא את-כלי בית-יהוה, אשר הוציא נבוכדנאצר מירושלים, וייתנם בבית אלוהיו.  ...
12. פסוק א
(דנייאל/פרק ד)
אנה נבוכדנאצר, שלי הווית בביתי, ורענן, בהיכלי.  ...
13. פסוק ד
(אסתר/פרק ט)
כי-גדול מורדכיי בבית המלך, ושומעו הולך בכל-המדינות:  כי-האיש מורדכיי, הולך וגדול.  ...
14. פסוק ט
(אסתר/פרק ז)
ויאמר חרבונה אחד מן-הסריסים לפני המלך, גם הנה-העץ אשר-עשה המן למורדכיי אשר דיבר-טוב על-המלך עומד בבית המן--גבוה, חמישים אמה; ויאמר המלך, תלוהו עליו.  ...
15. פסוק ח
(אסתר/פרק ז)
והמלך שב מגינת הביתן אל-בית משתה היין, והמן נופל על-המיטה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך, הגם לכבוש את-המלכה עימי בבית; הדבר, יצא מפי המלך, ופני המן, חפו.  ...
16. פסוק א
(אסתר/פרק ה)
ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית-המלך הפנימית, נוכח בית המלך; והמלך יושב על-כיסא מלכותו, בבית המלכות, נוכח, פתח הבית.  ...
17. פסוק כב
(אסתר/פרק א)
וישלח ספרים, אל-כל-מדינות המלך--אל-מדינה ומדינה ככתבה, ואל-עם ועם כלשונו:  להיות כל-איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו.  ...
18. פסוק ז
(איכה/פרק ב)
זנח אדוניי מזבחו, ניאר מקדשו--הסגיר ביד-אויב, חומות ארמנותיה; קול נתנו בבית-יהוה, כיום מועד.     ...
19. פסוק כ
(איכה/פרק א)
ראה יהוה כי-צר-לי, מעיי חומרמרו--נהפך ליבי בקרבי, כי מרה מריתי; מחוץ שיכלה-חרב, בבית כמוות.     ...
20. פסוק ד
(קוהלת/פרק ז)
לב חכמים בבית אבל, ולב כסילים בבית שמחה.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>