ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק ו
(נחמיה/פרק יג)
ובכל-זה, לא הייתי בירושלים:  כי בשנת שלושים ושתיים לארתחשסתא מלך-בבל, באתי אל-המלך, ולקץ ימים, נשאלתי מן-המלך.  ...
2. פסוק מז
(נחמיה/פרק יב)
וכל-ישראל בימי זרובבל ובימי נחמיה, נותנים מניות המשוררים והשוערים--דבר-יום ביומו; ומקדישים, ללויים, והלויים, מקדישים לבני אהרון.   ...
3. פסוק א
(נחמיה/פרק יב)
ואלה הכוהנים והלויים, אשר עלו עם-זרובבל בן-שאלתיאל וישוע:  שריה ירמיה, עזרא.  ...
4. פסוק ז
(נחמיה/פרק ז)
הבאים עם-זרובבל, ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מורדכיי בלשן מספרת בגוויי--נחום בענה:  מספר, אנשי עם ישראל.     ...
5. פסוק ו
(נחמיה/פרק ז)
אלה בני המדינה, העולים משבי הגולה, אשר הגלה, נבוכדנאצר מלך בבל; וישובו לירושלים וליהודה, איש לעירו.  ...
6. פסוק א
(עזרא/פרק ח)
ואלה ראשי אבותיהם, והתייחשם:  העולים עימי, במלכות ארתחשסתא המלך--מבבל.     ...
7. פסוק טז
(עזרא/פרק ז)
וכול, כסף ודהב, די תהשכח, בכול מדינת בבל--עם התנדבות עמא וכהניא מתנדבין, לבית אלההום די בירושלם.  ...
8. פסוק ט
(עזרא/פרק ז)
כי, באחד לחודש הראשון--הוא יסוד, המעלה מבבל; ובאחד לחודש החמישי, בא אל-ירושלים, כיד-אלוהיו, הטובה עליו.  ...
9. פסוק ו
(עזרא/פרק ז)
הוא עזרא, עלה מבבל, והוא-סופר מהיר בתורת משה, אשר-נתן יהוה אלוהי ישראל; וייתן-לו המלך, כיד-יהוה אלוהיו עליו--כול, בקשתו.  ...
10. פסוק ה
(עזרא/פרק ו)
ואף מאני בית-אלהא, די דהבה וכספא, די נבוכדנאצר הנפיק מן-היכלא די-בירושלם, והיביל לבבל--יהתיבון, ויהך להיכלא די-בירושלם לאתריה, ותחית, בבית אלהא.   ...
11. פסוק א
(עזרא/פרק ו)
באדיין דריווש מלכא, שם טעים; ובקרו בבית ספריא, די גנזיא מהחתין תמה--בבבל.  ...
12. פסוק יז
(עזרא/פרק ה)
וכען הן על-מלכא טב, יתבקר בבית גנזיא די-מלכא תמה די בבבל, הן איתיי די-מן-כורש מלכא שים טעים, למבני בית-אלהא דיך בירושלם; ורעות מלכא על-דנה, ישלח עלינא.   ...
13. פסוק יד
(עזרא/פרק ה)
ואף מאניא די-בית-אלהא, די דהבה וכספא, די נבוכדנאצר הנפיק מן-היכלא די בירושלם, והיביל הימו להיכלא די בבל--הנפיק הימו כורש מלכא, מן-היכלא די בבל, ויהיבו לששבצר שמיה, די פחה שמיה.  ...
14. פסוק יג
(עזרא/פרק ה)
ברם בשנת חדה, לכורש מלכא די בבל--כורש מלכא שם טעים, בית-אלהא דנה ליבני.  ...
15. פסוק יב
(עזרא/פרק ה)
להן, מן-די הרגיזו אבהתנא לאלה שמיא--יהב הימו, ביד נבוכדנאצר מלך-בבל כסדאה; וביתה דנה סתריה, ועמה הגלי לבבל.   ...
16. פסוק ב
(עזרא/פרק ה)
באדיין קמו זרובבל בר-שאלתיאל, וישוע בר-יוצדק, ושריו למבני, בית אלהא די בירושלם; ועימהון נבייאיא די-אלהא, מסעדין להון.   ...
17. פסוק ט
(עזרא/פרק ד)
אדיין רחום בעיל-טעים, ושמשיי ספרא, ושאר, כנוותהון--דיניא ואפרסתכיא טרפליא אפרסיא, ארכוויא בבליא שושנכיא, דהייא, עילמיא.  ...
18. פסוק ג
(עזרא/פרק ד)
ויאמר להם זרובבל וישוע, ושאר ראשי האבות לישראל--לא-לכם ולנו, לבנות בית לאלוהינו:  כי אנחנו יחד נבנה, ליהוה אלוהי ישראל, כאשר ציוונו, המלך כורש מלך-פרס.  ...
19. פסוק ב
(עזרא/פרק ד)
וייגשו אל-זרובבל ואל-ראשי האבות, ויאמרו להם נבנה עימכם--כי ככם, נדרוש לאלוהיכם; ולו אנחנו זובחים, מימי איסר חדון מלך אשור, המעלה אותנו, פה.  ...
20. פסוק ח
(עזרא/פרק ג)
ובשנה השנית, לבואם אל-בית האלוהים לירושלים, בחודש, השני--החלו זרובבל בן-שאלתיאל וישוע בן-יוצדק ושאר אחיהם הכוהנים והלויים, וכל-הבאים מהשבי ירושלים, ויעמידו את-הלויים מבן עשרים שנה ומעלה, לנצח על-מלאכת ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>