ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק ל
(נחמיה/פרק י)
מחזיקים על-אחיהם, אדיריהם, ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלוהים, אשר ניתנה ביד משה עבד-האלוהים; ולשמור ולעשות, את-כל-מצוות יהוה אדונינו, ומשפטיו, וחוקיו.  ...
2. פסוק ל
(נחמיה/פרק ט)
ותמשוך עליהם שנים רבות, ותעד בם ברוחך ביד-נביאיך ולא האזינו; ותיתנם, ביד עמי הארצות.  ...
3. פסוק כח
(נחמיה/פרק ט)
וכנוח להם--ישובו, לעשות רע לפניך; ותעזבם ביד אויביהם, וירדו בהם, וישובו ויזעקוך, ואתה משמיים תשמע ותצילם כרחמיך רבות עיתים.  ...
4. פסוק כז
(נחמיה/פרק ט)
ותיתנם ביד צריהם, ויצרו להם; ובעת צרתם, יצעקו אליך, ואתה משמיים תשמע, וכרחמיך הרבים תיתן להם מושיעים ויושיעום מיד צריהם.  ...
5. פסוק כד
(נחמיה/פרק ט)
ויבואו הבנים, ויירשו את-הארץ, ותכנע לפניהם את-יושבי הארץ הכנענים, ותיתנם בידם; ואת-מלכיהם ואת-עממי הארץ, לעשות בהם כרצונם.  ...
6. פסוק יד
(נחמיה/פרק ט)
ואת-שבת קודשך, הודעת להם; ומצוות וחוקים, ותורה, ציווית להם, ביד משה עבדך.  ...
7. פסוק יד
(נחמיה/פרק ח)
וימצאו, כתוב בתורה:  אשר ציווה יהוה ביד-משה, אשר יישבו בני-ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי.  ...
8. פסוק ה
(נחמיה/פרק ו)
וישלח אליי סנבלט כדבר הזה, פעם חמישית--את-נערו; ואיגרת פתוחה, בידו.  ...
9. פסוק טו
(נחמיה/פרק ה)
והפחות הראשונים אשר-לפניי הכבידו על-העם, ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף-שקלים ארבעים--גם נעריהם, שלטו על-העם; ואני לא-עשיתי כן, מפני יראת אלוהים.  ...
10. פסוק י
(נחמיה/פרק א)
והם עבדיך, ועמך--אשר פדית בכוחך הגדול, ובידך החזקה.  ...
11. פסוק יא
(עזרא/פרק ט)
אשר ציווית, ביד עבדיך הנביאים לאמור--הארץ אשר אתם באים לרשתה, ארץ נידה היא בנידת עמי הארצות:  בתועבותיהם, אשר מילאוה מפה אל-פה--בטומאתם.  ...
12. פסוק ז
(עזרא/פרק ט)
מימי אבותינו, אנחנו באשמה גדולה--עד, היום הזה; ובעוונותינו ניתנו אנחנו מלכינו כוהנינו ביד מלכי הארצות, בחרב בשבי ובביזה ובבושת פנים--כהיום הזה.  ...
13. פסוק כו
(עזרא/פרק ז)
וכל-די-לא להוי עביד דתא די-אלהך, ודתא די מלכא--אוספרנא, דינה להוי מתעביד מיניה:  הן למות הן לשרושי, הן-לענש נכסין ולאסורין.   ...
14. פסוק כה
(עזרא/פרק ז)
ואנת עזרא, כחוכמת אלהך די-בידך מני שפטין ודיינין די-להוון דיינין לכל-עמא די בעבר נהרה, לכל-ידעי, דתי אלהך; ודי לא ידע, תהודעון.  ...
15. פסוק כג
(עזרא/פרק ז)
כל-די, מן-טעם אלה שמיא, יתעביד אדרזדא, לבית אלה שמיא:  די-למה להוי קצף, על-מלכות מלכא ובנוהי.  ...
16. פסוק כא
(עזרא/פרק ז)
ומיני אנה ארתחשסתא מלכא, שים טעים--לכול גיזבריא, די בעבר נהרה:  די כל-די ישאלנכון עזרא כהנא ספר דתא, די-אלה שמיא--אוספרנא, יתעביד.  ...
17. פסוק יד
(עזרא/פרק ז)
כל-קוביל, די מן-קודם מלכא ושבעת יעטוהי שליח, לבקרה על-יהוד, ולירושלם--בדת אלהך, די בידך.  ...
18. פסוק יח
(עזרא/פרק ו)
והקימו כהניא בפלוגתהון, וליוויא במחלקתהון, על-עבידת אלהא, די בירושלם:  ככתב, ספר משה.   ...
19. פסוק יב
(עזרא/פרק ו)
ואלהא די שכין שמיה תמה, ימגר כל-מלך ועם די ישלח ידיה להשניה לחבלה בית-אלהא דיך--די בירושלם; אנה דריווש שמת טעים, אוספרנא יתעביד.   ...
20. פסוק יא
(עזרא/פרק ו)
ומיני, שים טעים--די כל-אנש די יהשני פתגמא דנה, יתנסח אע מן-ביתיה וזקיף יתמחי עלוהי; וביתיה נוולו יתעביד, על-דנה.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>