ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כט
(נחמיה/פרק י)
ושאר העם הכוהנים הלויים השוערים המשוררים הנתינים, וכל-הנבדל מעמי הארצות אל-תורת האלוהים, נשיהם, בניהם ובנותיהם:  כול, יודע מבין.  ...
2. פסוק ב
(נחמיה/פרק ח)
ויביא עזרא הכוהן את-התורה לפני הקהל, מאיש ועד-אישה, וכול, מבין לשמוע--ביום אחד, לחודש השביעי.  ...
3. פסוק יח
(נחמיה/פרק ה)
ואשר היה נעשה ליום אחד, שור אחד צאן שש-ברורות וציפורים נעשו-לי, ובין עשרת ימים בכל-יין, להרבה; ועם-זה, לחם הפחה לא ביקשתי--כי-כבדה העבודה, על-העם הזה.  ...
4. פסוק לב
(נחמיה/פרק ג)
ובין עליית הפינה לשער הצאן, החזיקו הצורפים והרוכלים.   ...
5. פסוק יט
(עזרא/פרק ז)
ומאניא די-מתייהבין לך, לפולחן בית אלהך--השלים, קודם אלה ירושלם.  ...
6. פסוק טז
(עזרא/פרק ז)
וכול, כסף ודהב, די תהשכח, בכול מדינת בבל--עם התנדבות עמא וכהניא מתנדבין, לבית אלההום די בירושלם.  ...
7. פסוק י
(עזרא/פרק ו)
די-להוון מהקרבין ניחוחין, לאלה שמיא; ומצליין, לחיי מלכא ובנוהי.  ...
8. פסוק יז
(עזרא/פרק ד)
פתגמא שלח מלכא, על-רחום בעיל-טעים ושמשיי ספרא, ושאר כנוותהון, די יתבין בשמריין--ושאר עבר-נהרה שלם, וכעת.   ...
9. פסוק ח
(דנייאל/פרק יב)
ואני שמעתי, ולא אבין; ואומרה--אדוני, מה אחרית אלה.   ...
10. פסוק מה
(דנייאל/פרק יא)
וייטע אוהלי אפדנו, בין ימים להר-צבי-קודש; ובא, עד-קיצו, ואין עוזר, לו. ...
11. פסוק לז
(דנייאל/פרק יא)
ועל-אלוהי אבותיו לא יבין, ועל-חמדת נשים ועל-כל-אלוה לא יבין:  כי על-כול, יתגדל.  ...
12. פסוק יב
(דנייאל/פרק י)
ויאמר אליי, אל-תירא דנייאל--כי מן-היום הראשון אשר נתת את-ליבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך; ואני-באתי, בדבריך.  ...
13. פסוק א
(דנייאל/פרק י)
בשנת שלוש, לכורש מלך פרס, דבר נגלה לדנייאל, אשר-נקרא שמו בלטשאצר; ואמת הדבר, וצבא גדול, ובין את-הדבר, ובינה לו במראה.  ...
14. פסוק כג
(דנייאל/פרק ט)
בתחילת תחנוניך יצא דבר, ואני באתי להגיד--כי חמודות, אתה; ובין, בדבר, והבן, במראה.  ...
15. פסוק כז
(דנייאל/פרק ח)
ואני דנייאל, נהייתי ונחליתי ימים, ואקום, ואעשה את-מלאכת המלך; ואשתומם על-המראה, ואין מבין.   ...
16. פסוק כג
(דנייאל/פרק ח)
ובאחרית, מלכותם, כהתם, הפושעים--יעמוד מלך עז-פנים, ומבין חידות.  ...
17. פסוק כא
(דנייאל/פרק ח)
והצפיר השעיר, מלך יוון; והקרן הגדולה אשר בין-עיניו, הוא המלך הראשון.  ...
18. פסוק טז
(דנייאל/פרק ח)
ואשמע קול-אדם, בין אוליי; ויקרא, ויאמר, גבריאל, הבן להלז את-המראה.  ...
19. פסוק ה
(דנייאל/פרק ח)
ואני הייתי מבין, והנה צפיר-העיזים בא מן-המערב על-פני כל-הארץ, ואין נוגע, בארץ; והצפיר--קרן חזות, בין עיניו.  ...
20. פסוק ט
(דנייאל/פרק ז)
חזי הווית, עד די כורסוון רמיו, ועתיק יומין, יתיב; לבושיה כתלג חיוור, ושער רישיה כעמר נקי, כורסייה שביבין די-נור, גלגילוהי נור דליק.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>