ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

... את פסוקו באמצעות המרשתת (האינטרנט), וכל זאת במחשב הביתי , מכל מקום ובכל זמן. הכרזתו של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו ב 13 באפריל, באולם הישיבות של ממשלת ישראל, פתחה  חגיגית את המפעל במסגרתו ...
2. פסוק ו
(נחמיה/פרק יג)
ובכל-זה, לא הייתי בירושלים:  כי בשנת שלושים ושתיים לארתחשסתא מלך-בבל, באתי אל-המלך, ולקץ ימים, נשאלתי מן-המלך.  ...
3. פסוק לו
(נחמיה/פרק יב)
ואחיו שמעיה ועזראל מילליי גילליי מעיי נתנאל ויהודה, חנני, בכלי-שיר דויד, איש האלוהים; ועזרא הסופר, לפניהם.  ...
4. פסוק כ
(נחמיה/פרק יא)
ושאר ישראל הכוהנים הלויים, בכל-ערי יהודה, איש, בנחלתו.  ...
5. פסוק א
(נחמיה/פרק י)
ובכל-זאת, אנחנו כורתים אמנה וכותבים; ועל, החתום, שרינו לויינו, כוהנינו.  ...
6. פסוק י
(נחמיה/פרק ט)
ותיתן אותות ומופתים בפרעה ובכל-עבדיו, ובכל-עם ארצו--כי ידעת, כי הזידו עליהם; ותעש-לך שם, כהיום הזה.  ...
7. פסוק טו
(נחמיה/פרק ח)
ואשר ישמיעו, ויעבירו קול בכל-עריהם ובירושלים לאמור--צאו ההר והביאו עלי-זית ועלי-עץ שמן, ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות:  לעשות סוכות, ככתוב.  ...
8. פסוק יח
(נחמיה/פרק ה)
ואשר היה נעשה ליום אחד, שור אחד צאן שש-ברורות וציפורים נעשו-לי, ובין עשרת ימים בכל-יין, להרבה; ועם-זה, לחם הפחה לא ביקשתי--כי-כבדה העבודה, על-העם הזה.  ...
9. פסוק ו
(עזרא/פרק א)
וכל-סביבותיהם חיזקו בידיהם, בכלי-כסף בזהב ברכוש ובבהמה ובמגדנות--לבד, על-כל-התנדב.   ...
10. פסוק א
(עזרא/פרק א)
ובשנת אחת, לכורש מלך פרס, לכלות דבר-יהוה, מפי ירמיה:  העיר יהוה, את-רוח כורש מלך-פרס, ויעבר-קול בכל-מלכותו, וגם-במכתב לאמור.  ...
11. פסוק ז
(דנייאל/פרק ט)
לך אדוניי הצדקה, ולנו בושת הפנים כיום הזה; לאיש יהודה, וליושבי ירושלים, ולכל-ישראל הקרובים והרחוקים בכל-הארצות אשר הדחתם שם, במעלם אשר מעלו-בך.  ...
12. פסוק כז
(דנייאל/פרק ו)
מן-קודמיי, שים טעים--די בכל-שולטן מלכותי להוון זייעין ודחלין, מן-קודם אלהיה די-דנייאל:  די-הוא אלהא חיא, וקיים לעלמין, ומלכותיה די-לא תתחבל, ושולטניה עד-סופא.  ...
13. פסוק כו
(דנייאל/פרק ו)
באדיין דריווש מלכא, כתב לכל-עממיא אומיא ולישניא די-דיירין בכל-ארעא--שלמכון ישגי.  ...
14. פסוק ב
(דנייאל/פרק ו)
שפר, קודם דריווש, והקים על-מלכותא, לאחשדרפניא מאה ועשרין--די להוון, בכל-מלכותא.  ...
15. פסוק לא
(דנייאל/פרק ג)
נבוכדנאצר מלכא, לכל-עממיא אומיא ולישניא די-דיירין בכל-ארעא--שלמכון ישגי.  ...
16. פסוק לט
(דנייאל/פרק ב)
ובתרך, תקום מלכו אוחרי--ארע מינך; ומלכו תליתאה אוחרי די נחשא, די תשלט בכל-ארעא.  ...
17. פסוק לח
(דנייאל/פרק ב)
ובכל-די דיירין בני-אנשא חיוות ברא ועוף-שמיא, יהב בידך, והשלטך, בכולהון; אנת-הוא, רישא די דהבא.  ...
18. פסוק כ
(דנייאל/פרק א)
וכול, דבר חכמת בינה, אשר-ביקש מהם, המלך--וימצאם עשר ידות, על כל-החרטומים האשפים, אשר, בכל-מלכותו.  ...
19. פסוק יז
(דנייאל/פרק א)
והילדים האלה ארבעתם, נתן להם האלוהים מדע והשכל בכל-ספר וחכמה; ודנייאל הבין, בכל-חזון וחלומות.  ...
20. פסוק ד
(דנייאל/פרק א)
ילדים אשר אין-בהם כל-מום וטובי מראה ומשכילים בכל-חכמה, ויודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם, לעמוד בהיכל המלך; וללמדם ספר, ולשון כשדים.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>