ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק יא
(נחמיה/פרק ט)
והים בקעת לפניהם, ויעברו בתוך-הים ביבשה; ואת-רודפיהם השלכת במצולות, כמו-אבן--במים עזים.  ...
2. פסוק טז
(נחמיה/פרק ד)
גם בעת ההיא, אמרתי לעם--איש ונערו, ילינו בתוך ירושלים; והיו-לנו הלילה משמר, והיום מלאכה.  ...
3. פסוק א
(אסתר/פרק ד)
ומורדכיי, ידע את-כל-אשר נעשה, ויקרע מורדכיי את-בגדיו, וילבש שק ואפר; וייצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה.  ...
4. פסוק ח
(רות/פרק א)
ותאמר נועמי, לשתי כלותיה, לכנה שובנה, אישה לבית אימה; יעש יהוה עימכם חסד, כאשר עשיתם עם-המתים ועימדי. 
5. פסוק כב
(משלי/פרק כז)
  אם תכתוש-את-האוויל, במכתש בתוך הריפות--    בעלי:לא-תסור מעליו,    איוולתו.  ...
6. פסוק יג
(משלי/פרק כב)
  אמר עצל, ארי בחוץ;    בתוך רחובות, אירצח.  ...
7. פסוק ב
(משלי/פרק יז)
  עבד-משכיל--ימשול, בבן מביש;    ובתוך אחים, יחלוק נחלה.  ...
8. פסוק כ
(משלי/פרק ח)
  באורח-צדקה אהלך;    בתוך, נתיבות משפט.  ...
9. פסוק יד
(משלי/פרק ה)
  כמעט, הייתי בכל-רע--    בתוך קהל ועדה.  ...
10. פסוק כא
(משלי/פרק ד)
  אל-יליזו מעיניך;    שומרם, בתוך לבבך.  ...
11. פסוק טו
(איוב/פרק מב)
ולא נמצא נשים יפות, כבנות איוב--בכל הארץ; וייתן להם אביהם נחלה, בתוך אחיהם.  ...
12. פסוק יג
(איוב/פרק כ)
  יחמול עליה, ולא יעזבנה;    וימנענה, בתוך חיכו.  ...
13. פסוק ח
(איוב/פרק ב)
וייקח לו חרש, להתגרד בו; והוא, יושב בתוך האפר.  ...
14. פסוק ל
(תהילים/פרק קט)
  אודה יהוה מאוד בפי;    ובתוך רבים אהללנו.  ...
15. פסוק כו
(תהילים/פרק סח)
  קידמו שרים, אחר נוגנים;    בתוך עלמות, תופפות.  ...
16. פסוק ה
(תהילים/פרק נז)
  נפשי, בתוך לבאים--    אשכבה לוהטים:בני-אדם--שיניהם, חנית וחיצים;    ולשונם, חרב חדה.  ...
17. פסוק יא
(תהילים/פרק מ)
  צדקתך לא-כיסיתי, בתוך ליבי--    אמונתך ותשועתך אמרתי;לא-כיחדתי חסדך ואמיתך,    לקהל רב.  ...
18. פסוק ט
(תהילים/פרק מ)
  לעשות-רצונך אלוהיי חפצתי;    ותורתך, בתוך מעיי.  ...
19. פסוק כג
(תהילים/פרק כב)
  אספרה שמך לאחיי;    בתוך קהל אהללך. ...
20. פסוק טו
(תהילים/פרק כב)
  כמים נשפכתי--    והתפרדו, כל-עצמותיי:היה ליבי, כדונג;    נמס, בתוך מעיי.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>