ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק מו
(נחמיה/פרק יב)
כי-בימי דויד ואסף, מקדם--ראשי, המשוררים, ושיר-תהילה והודות, לאלוהים.  ...
2. פסוק מה
(נחמיה/פרק יב)
וישמרו משמרת אלוהיהם, ומשמרת הטוהרה, והמשוררים, והשוערים--כמצות דויד, שלמה בנו.  ...
3. פסוק לז
(נחמיה/פרק יב)
ועל שער העין ונגדם, עלו על-מעלות עיר דויד, במעלה, לחומה:  מעל לבית דויד, ועד שער המים מזרח.  ...
4. פסוק לו
(נחמיה/פרק יב)
ואחיו שמעיה ועזראל מילליי גילליי מעיי נתנאל ויהודה, חנני, בכלי-שיר דויד, איש האלוהים; ועזרא הסופר, לפניהם.  ...
5. פסוק כד
(נחמיה/פרק יב)
וראשי הלויים חשביה שרביה וישוע בן-קדמיאל, ואחיהם לנגדם, להלל להודות, במצות דויד איש-האלוהים--משמר, לעומת משמר.  ...
6. פסוק טז
(נחמיה/פרק ג)
אחריו החזיק, נחמיה בן-עזבוק, שר, חצי פלך בית-צור--עד-נגד, קברי דויד, ועד-הבריכה העשויה, ועד בית הגיבורים.     ...
7. פסוק טו
(נחמיה/פרק ג)
ואת שער העין החזיק שלון בן-כל-חוזה, שר פלך המצפה--הוא יבננו ויטללנו, ויעמיד דלתותיו מנעוליו ובריחיו; ואת חומת בריכת השלח, לגן-המלך, ועד-המעלות, היורדות מעיר דויד.     ...
8. פסוק כ
(עזרא/פרק ח)
ומן-הנתינים, שנתן דויד והשרים לעבודת הלויים--נתינים, מאתיים ועשרים:  כולם, ניקבו בשמות.  ...
9. פסוק ב
(עזרא/פרק ח)
מבני פינחס גרשום,    מבני איתמר דנייאל;    מבני דויד, חטוש.     ...
10. פסוק י
(עזרא/פרק ג)
וייסדו הבונים, את-היכל יהוה; ויעמידו הכוהנים מלובשים בחצוצרות, והלויים בני-אסף במצלתיים--להלל את-יהוה, על-ידי דויד מלך-ישראל.  ...
11. פסוק א
(קוהלת/פרק א)
דברי קוהלת בן-דויד, מלך בירושלים.  ...
12. פסוק ד
(שיר השירים/פרק ד)
כמגדל דויד צווארך, בנוי לתלפייות; אלף המגן תלוי עליו, כול שלטי הגיבורים.  ...
13. פסוק כב
(רות/פרק ד)
ועובד הוליד את-ישי, וישי הוליד את-דויד.  ...
14. פסוק יז
(רות/פרק ד)
ותקראנה לו השכנות שם לאמור, יולד-בן לנועמי; ותקראנה שמו עובד, הוא אבי-ישי אבי דויד.  ...
15. פסוק א
(משלי/פרק א)
  משלי, שלמה בן-דויד--    מלך, ישראל. ...
16. פסוק א
(תהילים/פרק קמה)
  תהילה, לדויד:ארוממך אלוהיי המלך;    ואברכה שמך, לעולם ועד.  ...
17. פסוק י
(תהילים/פרק קמד)
  הנותן תשועה, למלכים:    הפוצה, את-דויד עבדו--מחרב רעה.  ...
18. פסוק א
(תהילים/פרק קמד)
  לדויד:  ברוך יהוה, צורי--    המלמד ידיי לקרב;אצבעותיי,    למלחמה. ...
19. פסוק א
(תהילים/פרק קמג)
  מזמור, לדויד:יהוה, שמע תפילתי--    האזינה אל-תחנוניי;באמונתך ענני,    בצדקתך. ...
20. פסוק א
(תהילים/פרק קמב)
  משכיל לדויד;בהיותו במערה    תפילה. ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>