ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק יב
(נחמיה/פרק ו)
ואכירה, והנה לא-אלוהים שלחו:  כי הנבואה דיבר עליי, וטובייה וסנבלט שכרו.  ...
2. פסוק יב
(דנייאל/פרק ט)
ויקם את-דברו אשר-דיבר עלינו, ועל שופטינו אשר שפטונו--להביא עלינו, רעה גדולה:  אשר לא-נעשתה, תחת כל-השמיים, כאשר נעשתה, בירושלים.  ...
3. פסוק ו
(דנייאל/פרק ט)
ולא שמענו, אל-עבדיך הנביאים, אשר דיברו בשמך, אל-מלכינו שרינו ואבותינו--ואל, כל-עם הארץ.  ...
4. פסוק ט
(אסתר/פרק ז)
ויאמר חרבונה אחד מן-הסריסים לפני המלך, גם הנה-העץ אשר-עשה המן למורדכיי אשר דיבר-טוב על-המלך עומד בבית המן--גבוה, חמישים אמה; ויאמר המלך, תלוהו עליו.  ...
5. פסוק י
(אסתר/פרק ו)
ויאמר המלך להמן, מהר קח את-הלבוש ואת-הסוס כאשר דיברת, ועשה-כן למורדכיי היהודי, היושב בשער המלך:  אל-תפל דבר, מכול אשר דיברת.  ...
6. פסוק טו
(קוהלת/פרק ב)
ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל גם-אני יקרני, ולמה חכמתי אני, אז יותר; ודיברתי בליבי, שגם-זה הבל.  ...
7. פסוק טז
(קוהלת/פרק א)
דיברתי אני עם-ליבי, לאמור--אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה, על כל-אשר-היה לפניי על-ירושלים; וליבי ראה הרבה, חכמה ודעת.  ...
8. פסוק א
(רות/פרק ד)
ובועז עלה השער, ויישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר-בועז, ויאמר סורה שבה-פה פלוני אלמוני; ויסר, ויישב.  ...
9. פסוק יג
(רות/פרק ב)
ותאמר אמצא-חן בעיניך אדוני, כי ניחמתני, וכי דיברת, על-לב שפחתך; ואנוכי לא אהיה, כאחת שפחותיך.  ...
10. פסוק ט
(איוב/פרק מב)
וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי, צופר הנעמתי, ויעשו, כאשר דיבר אליהם יהוה; ויישא יהוה, את פני איוב.  ...
11. פסוק ח
(איוב/פרק מב)
ועתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אילים ולכו אל עבדי איוב, והעליתם עולה בעדכם, ואיוב עבדי, יתפלל עליכם:  כי אם פניו אשא, לבלתי עשות עימכם נבלה--כי לא דיברתם אליי נכונה, כעבדי איוב.  ...
12. פסוק ז
(איוב/פרק מב)
ויהי, אחר דיבר יהוה את הדברים האלה--אל איוב; ויאמר יהוה אל אליפז התימני, חרה אפי בך ובשני ריעיך--כי לא דיברתם אליי נכונה, כעבדי איוב.  ...
13. פסוק ה
(איוב/פרק מ)
  אחת דיברתי, ולא אענה;    ושתיים, ולא אוסיף. ...
14. פסוק ב
(איוב/פרק לג)
  הנה-נא, פתחתי פי;    דיברה לשוני בחיכי.  ...
15. פסוק יא
(תהילים/פרק קמד)
  פצני והצילני,    מיד בני-נכר:אשר פיהם, דיבר-שוא;    וימינם, ימין שקר.  ...
16. פסוק ח
(תהילים/פרק קמד)
  אשר פיהם, דיבר-שוא;    וימינם, ימין שקר.  ...
17. פסוק ב
(תהילים/פרק קט)
  כי פי רשע, ופי-מרמה--עליי פתחו;    דיברו איתי, לשון שקר.  ...
18. פסוק ח
(תהילים/פרק קח)
  אלוהים, דיבר בקודשו--אעלוזה:    אחלקה שכם; ועמק סוכות אמדד.  ...
19. פסוק כ
(תהילים/פרק פט)
  אז דיברת בחזון, לחסידיך--    ותאמר, שיוויתי עזר על-גיבור;הרימותי בחור    מעם.  ...
20. פסוק יד
(תהילים/פרק סו)
  אשר-פצו שפתיי;    ודיבר-פי, בצר-לי.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>