ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק טז
(נחמיה/פרק ו)
ויהי, כאשר שמעו כל-אויבינו, וייראו כל-הגויים אשר סביבותינו, וייפלו מאוד בעיניהם; ויידעו--כי מאת אלוהינו, נעשתה המלאכה הזאת.  ...
2. פסוק יז
(נחמיה/פרק ה)
והיהודים והסגנים מאה וחמישים איש, והבאים אלינו מן-הגויים אשר-סביבותינו--על-שולחני.  ...
3. פסוק ט
(נחמיה/פרק ה)
ואומר, לא-טוב הדבר אשר-אתם עושים:  הלוא ביראת אלוהינו תלכו, מחרפת הגויים אויבינו.  ...
4. פסוק טו
(תהילים/פרק קלה)
  עצבי הגויים, כסף וזהב;    מעשה, ידי אדם.  ...
5. פסוק ב
(תהילים/פרק קטו)
  למה, יאמרו הגויים:    איה-נא, אלוהיהם.  ...
6. פסוק מז
(תהילים/פרק קו)
  הושיענו, יהוה אלוהינו,    וקבצנו, מן-הגויים:להודות, לשם קודשך;    להשתבח, בתהילתך.  ...
7. פסוק ב
(תהילים/פרק צח)
  הודיע יהוה, ישועתו;    לעיני הגויים, גילה צדקתו.  ...
8. פסוק ח
(תהילים/פרק פב)
  קומה אלוהים, שופטה הארץ:    כי-אתה תנחל, בכל-הגויים. ...
9. פסוק י
(תהילים/פרק עט)
  למה, יאמרו הגויים--    איה אלוהיהם:ייוודע בגויים לעינינו;    נקמת, דם-עבדיך השפוך.  ...
10. פסוק ו
(תהילים/פרק עט)
  שפוך חמתך--    אל הגויים, אשר לא-ידעוך:ועל ממלכות--    אשר בשמך, לא קראו.  ...
11. פסוק ו
(תהילים/פרק נט)
  ואתה יהוה-אלוהים צבאות, אלוהי ישראל--    הקיצה, לפקוד כל-הגויים;אל-תחון כל-בוגדי אוון    סלה.  ...
12. פסוק יד
(דברי הימים ב/פרק לו)
גם כל-שרי הכוהנים והעם, הרבו למעול-מעל, ככול, תועבות הגויים; ויטמאו את-בית יהוה, אשר הקדיש בירושלים.  ...
13. פסוק ט
(דברי הימים ב/פרק לג)
ויתע מנשה, את-יהודה ויושבי ירושלים:  לעשות רע--מן-הגויים, אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל.   ...
14. פסוק ב
(דברי הימים ב/פרק לג)
ויעש הרע, בעיני יהוה:  כתועבות, הגויים, אשר הוריש יהוה, מפני בני ישראל.  ...
15. פסוק כג
(דברי הימים ב/פרק לב)
ורבים מביאים מנחה ליהוה, לירושלים, ומגדנות, ליחזקייהו מלך יהודה; ויינשא לעיני כל-הגויים, מאחרי-כן.   ...
16. פסוק יד
(דברי הימים ב/פרק לב)
מי בכל-אלוהי הגויים האלה, אשר החרימו אבותיי, אשר יכול, להציל את-עמו מידי:  כי יוכל אלוהיכם, להציל אתכם מידי.  ...
17. פסוק ג
(דברי הימים ב/פרק כח)
והוא הקטיר, בגיא בן-הינום; ויבער את-בניו, באש, כתועבות הגויים, אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל.  ...
18. פסוק ו
(דברי הימים ב/פרק כ)
ויאמר, יהוה אלוהי אבותינו הלוא אתה-הוא אלוהים בשמיים, ואתה מושל, בכול ממלכות הגויים; ובידך כוח וגבורה, ואין עימך להתייצב.  ...
19. פסוק יא
(דברי הימים א/פרק יח)
גם-אותם, הקדיש המלך דויד ליהוה, עם-הכסף והזהב, אשר נשא מכל-הגויים--מאדום וממואב ומבני עמון, ומפלשתים ומעמלק.  ...
20. פסוק לה
(דברי הימים א/פרק טז)
ואמרו--הושיענו אלוהי ישענו,  בצנו והצילנו מן-הגויים:    להודות לשם קודשך,  שתבח בתהילתך.     ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>