ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק יז
(נחמיה/פרק יג)
ואריבה, את חורי יהודה; ואומרה להם, מה-הדבר הרע הזה אשר אתם עושים, ומחללים, את-יום השבת.  ...
2. פסוק יג
(נחמיה/פרק ה)
גם-חוצני נערתי, ואומרה ככה ינער האלוהים את-כל-האיש אשר לא-יקים את-הדבר הזה מביתו ומיגיעו, וככה יהיה נעור, וריק; ויאמרו כל-הקהל אמן, ויהללו את-יהוה, ויעש העם, כדבר הזה.  ...
3. פסוק ט
(נחמיה/פרק ה)
ואומר, לא-טוב הדבר אשר-אתם עושים:  הלוא ביראת אלוהינו תלכו, מחרפת הגויים אויבינו.  ...
4. פסוק ו
(נחמיה/פרק ה)
וייחר לי, מאוד, כאשר שמעתי את-זעקתם, ואת הדברים האלה.  ...
5. פסוק יט
(נחמיה/פרק ב)
וישמע סנבלט החורוני וטובייה העבד העמוני, וגשם הערבי, וילעיגו לנו, ויבזו עלינו; ויאמרו, מה-הדבר הזה אשר אתם עושים--העל המלך, אתם מורדים.  ...
6. פסוק ח
(נחמיה/פרק א)
זכור-נא, את-הדבר, אשר ציווית את-משה עבדך, לאמור:  אתם תמעלו--אני, אפיץ אתכם בעמים.  ...
7. פסוק ד
(נחמיה/פרק א)
ויהי כשומעי את-הדברים האלה, ישבתי ואבכה, ואתאבלה, ימים; ואהי צם ומתפלל, לפני אלוהי השמיים.  ...
8. פסוק טז
(עזרא/פרק י)
ויעשו-כן, בני הגולה, וייבדלו עזרא הכוהן אנשים ראשי האבות לבית אבותם, וכולם בשמות; ויישבו, ביום אחד לחודש העשירי, לדריווש, הדבר.  ...
9. פסוק ט
(עזרא/פרק י)
וייקבצו כל-אנשי-יהודה ובנימין ירושלים לשלושת הימים, הוא חודש התשיעי--בעשרים בחודש; ויישבו כל-העם, ברחוב בית האלוהים, מרעידים על-הדבר, ומהגשמים.   ...
10. פסוק ד
(עזרא/פרק י)
קום כי-עליך הדבר, ואנחנו עימך:  חזק, ועשה.   ...
11. פסוק ג
(עזרא/פרק ט)
וכשומעי את-הדבר הזה, קרעתי את-בגדי ומעילי; ואמרטה משיער ראשי, וזקני, ואשבה, משומם.  ...
12. פסוק א
(עזרא/פרק ז)
ואחר הדברים האלה, במלכות ארתחשסתא מלך-פרס--עזרא, בן-שריה, בן-עזריה, בן-חלקייה.  ...
13. פסוק ט
(דנייאל/פרק יב)
ויאמר, לך דנייאל:  כי-סתומים וחתומים הדברים, עד-עת קץ.  ...
14. פסוק ד
(דנייאל/פרק יב)
ואתה דנייאל, סתום הדברים וחתום הספר--עד-עת קץ; ישוטטו רבים, ותרבה הדעת.  ...
15. פסוק יא
(דנייאל/פרק י)
ויאמר אליי דנייאל איש-חמודות הבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך, ועמוד על-עומדך--כי עתה, שולחתי אליך; ובדברו עימי את-הדבר הזה, עמדתי מרעיד.  ...
16. פסוק א
(דנייאל/פרק י)
בשנת שלוש, לכורש מלך פרס, דבר נגלה לדנייאל, אשר-נקרא שמו בלטשאצר; ואמת הדבר, וצבא גדול, ובין את-הדבר, ובינה לו במראה.  ...
17. פסוק ח
(דנייאל/פרק ו)
אתייעטו כול סרכי מלכותא, סגניא ואחשדרפניא הדבריא ופחוותא, לקיימה קיים מלכא, ולתקפה אסר:  די כל-די-יבעי בעו מן-כל-אלה ואנש עד-יומין תלתין, להן מינך מלכא--יתרמי, לגוב אריוותא.  ...
18. פסוק לג
(דנייאל/פרק ד)
ביה-זמנא מנדעי יתוב עליי, וליקר מלכותי הדרי וזיווי יתוב עליי, ולי, הדבריי ורברבניי יבעון; ועל-מלכותי הותקנת, ורבו יתירה הוספת לי.  ...
19. פסוק כז
(דנייאל/פרק ג)
ומתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחוותא, והדברי מלכא--חזיין לגובריא איליך די לא-שליט נורא בגשמהון ושער רישהון לא התחרך, וסרבליהון לא שנו; וריח נור, לא עדת בהון.  ...
20. פסוק כד
(דנייאל/פרק ג)
אדיין נבוכדנאצר מלכא, תווה וקם בהתבהלה; עני ואמר להדברוהי, הלוא גוברין תלתה רמינא לגוא-נורא מכפתין, עניין ואמרין למלכא, יציבא מלכא.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>