ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק א
(נחמיה/פרק יג)
ביום ההוא, נקרא בספר משה--באוזני העם; ונמצא, כתוב בו, אשר לא-יבוא עמוני ומואבי בקהל האלוהים, עד-עולם.  ...
2. פסוק מד
(נחמיה/פרק יב)
וייפקדו ביום ההוא אנשים על-הנשכות, לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות--לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה, לכוהנים וללויים:  כי שמחת יהודה, על-הכוהנים ועל-הלויים העומדים.  ...
3. פסוק מג
(נחמיה/פרק יב)
ויזבחו ביום-ההוא זבחים גדולים וישמחו, כי האלוהים שימחם שמחה גדולה, וגם הנשים והילדים, שמחו; ותישמע שמחת ירושלים, מרחוק.  ...
4. פסוק יז
(נחמיה/פרק ח)
ויעשו כל-הקהל השבים מן-השבי סוכות, ויישבו בסוכות--כי לא-עשו מימי ישוע בן-נון כן בני ישראל, עד היום ההוא; ותהי שמחה, גדולה מאוד.  ...
5. פסוק י
(נחמיה/פרק ד)
ויהי מן-היום ההוא, חצי נעריי עושים במלאכה, וחציים מחזיקים והרמחים המגינים, והקשתות והשריונים; והשרים--אחרי, כל-בית יהודה.  ...
6. פסוק יא
(אסתר/פרק ט)
ביום ההוא, בא מספר ההרוגים בשושן הבירה--לפני המלך.  ...
7. פסוק א
(אסתר/פרק ח)
ביום ההוא, נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה, את-בית המן, צורר היהודים; ומורדכיי, בא לפני המלך--כי-הגידה אסתר, מה הוא-לה.  ...
8. פסוק א
(אסתר/פרק ו)
בלילה ההוא, נדדה שנת המלך; ויאמר, להביא את-ספר הזכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים, לפני המלך.  ...
9. פסוק ט
(אסתר/פרק ה)
וייצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב; וכראות המן את-מורדכיי בשער המלך, ולא-קם ולא-זע ממנו--ויימלא המן על-מורדכיי, חמה.  ...
10. פסוק טו
(קוהלת/פרק ט)
ומצא בה, איש מסכן חכם, ומילט-הוא את-העיר, בחכמתו; ואדם לא זכר, את-האיש המסכן ההוא.  ...
11. פסוק יג
(קוהלת/פרק ה)
ואבד העושר ההוא, בעניין רע; והוליד בן, ואין בידו מאומה.  ...
12. פסוק ז
(איוב/פרק ג)
  הנה הלילה ההוא, יהי גלמוד;    אל-תבוא רננה בו.  ...
13. פסוק ו
(איוב/פרק ג)
  הלילה ההוא,    ייקחהו-אופל:אל-ייחד, בימי שנה;    במספר ירחים, אל-יבוא.  ...
14. פסוק ד
(איוב/פרק ג)
  היום ההוא,    יהי-חושך:אל-ידרשהו אלוה ממעל;    ואל-תופע עליו נהרה.  ...
15. פסוק ג
(איוב/פרק א)
ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלושת אלפי גמלים, וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות, ועבודה, רבה מאוד; ויהי האיש ההוא, גדול מכל בני קדם.  ...
16. פסוק א
(איוב/פרק א)
איש היה בארץ עוץ, איוב שמו; והיה האיש ההוא, תם וישר וירא אלוהים--וסר מרע.  ...
17. פסוק ד
(תהילים/פרק קמו)
  תצא רוחו, ישוב לאדמתו;    ביום ההוא, אבדו עשתונותיו.  ...
18. פסוק טז
(דברי הימים ב/פרק לה)
ותיכון כל-עבודת יהוה ביום ההוא, לעשות הפסח, והעלות עולות, על מזבח יהוה--כמצות, המלך יאשייהו.  ...
19. פסוק כו
(דברי הימים ב/פרק כ)
וביום הרביעי, נקהלו לעמק ברכה--כי-שם, בירכו את-יהוה; על-כן קראו את-שם המקום ההוא, עמק ברכה--עד-היום.  ...
20. פסוק לד
(דברי הימים ב/פרק יח)
ותעל המלחמה, ביום ההוא, ומלך ישראל היה מעמיד במרכבה נוכח ארם, עד-הערב; וימת, לעת בוא השמש. ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>