ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כז
(נחמיה/פרק יג)
ולכם הנשמע, לעשות את כל-הרעה הגדולה הזאת--למעול, באלוהינו:  להושיב, נשים נוכרייות.  ...
2. פסוק יח
(נחמיה/פרק יג)
הלוא כה עשו, אבותיכם--ויבא אלוהינו עלינו את כל-הרעה הזאת, ועל העיר הזאת; ואתם מוסיפים חרון, על-ישראל, לחלל, את-השבת.   ...
3. פסוק טז
(נחמיה/פרק ו)
ויהי, כאשר שמעו כל-אויבינו, וייראו כל-הגויים אשר סביבותינו, וייפלו מאוד בעיניהם; ויידעו--כי מאת אלוהינו, נעשתה המלאכה הזאת.  ...
4. פסוק טז
(נחמיה/פרק ה)
וגם במלאכת החומה הזאת, החזקתי, ושדה, לא קנינו; וכל-נעריי--קבוצים שם, על-המלאכה.  ...
5. פסוק ח
(דנייאל/פרק י)
ואני, נשארתי לבדי, ואראה את-המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר-בי כוח; והודי, נהפך עליי למשחית, ולא עצרתי, כוח.  ...
6. פסוק יג
(דנייאל/פרק ט)
כאשר כתוב בתורת משה, את כל-הרעה הזאת באה עלינו; ולא-חילינו את-פני יהוה אלוהינו, לשוב מעוונינו, ולהשכיל, באמיתך.  ...
7. פסוק כט
(אסתר/פרק ט)
ותכתוב אסתר המלכה בת-אביחיל, ומורדכיי היהודי--את-כל-תוקף:  לקיים, את איגרת הפורים הזאת--השנית.  ...
8. פסוק כו
(אסתר/פרק ט)
על-כן קראו לימים האלה פורים, על-שם הפור--על-כן, על-כל-דברי האיגרת הזאת; ומה-ראו על-ככה, ומה הגיע אליהם.  ...
9. פסוק יד
(אסתר/פרק ד)
כי אם-החרש תחרישי, בעת הזאת--ריוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית-אביך תאבדו; ומי יודע--אם-לעת כזאת, הגעת למלכות.  ...
10. פסוק טו
(איכה/פרק ב)
ספקו עלייך כפיים, כל-עוברי דרך--שרקו ויניעו ראשם, על-בת ירושלים:  הזאת העיר, שיאמרו כלילת יופי--משוש, לכל-הארץ.     ...
11. פסוק יב
(רות/פרק ד)
ויהי ביתך כבית פרץ, אשר-ילדה תמר ליהודה--מן-הזרע, אשר ייתן יהוה לך, מן-הנערה, הזאת.  ...
12. פסוק יא
(רות/פרק ד)
ויאמרו כל-העם אשר-בשער, והזקנים--עדים; ייתן יהוה את-האישה הבאה אל-ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את-בית ישראל, ועשה-חיל באפרתה, וקרא-שם בבית לחם. 
13. פסוק ה
(רות/פרק ב)
ויאמר בועז לנערו, הניצב על-הקוצרים:  למי, הנערה הזאת.  ...
14. פסוק יט
(רות/פרק א)
ותלכנה שתיהם, עד-בואנה בית לחם; ויהי, כבואנה בית לחם, ותיהום כל-העיר עליהן, ותאמרנה הזאת נועמי.  ...
15. פסוק ה
(משלי/פרק ג)
  בטח אל-יהוה, בכל-ליבך;    ואל-בינתך, אל-תישען.
16. פסוק ב
(איוב/פרק לה)
  הזאת, חשבת למשפט;    אמרת, צדקי מאל.  ...
17. פסוק ד
(איוב/פרק כ)
  הזאת ידעת, מני-עד;    מני שים אדם עלי-ארץ.  ...
18. פסוק יא
(איוב/פרק ב)
וישמעו שלושת ריעי איוב, את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו, אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי; וייוועדו יחדיו, לבוא לנוד לו ולנחמו.  ...
19. פסוק א
(תהילים/פרק קכו)
  שיר, המעלות:בשוב יהוה, את-שיבת ציון--    היינו, כחולמים.
20. פסוק ו
(תהילים/פרק פב)
  אני-אמרתי, אלוהים אתם;    ובני עליון כולכם.
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>