ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כא
(נחמיה/פרק יג)
ואעידה בהם, ואומרה אליהם מדוע אתם לנים נגד החומה--אם-תשנו, יד אשלח בכם; מן-העת ההיא, לא-באו בשבת.   ...
2. פסוק י
(נחמיה/פרק ח)
ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו--כי-קדוש היום, לאדונינו; ואל-תיעצבו, כי-חדוות יהוה היא מעוזכם.  ...
3. פסוק א
(נחמיה/פרק ו)
ויהי כאשר נשמע לסנבלט וטובייה ולגשם הערבי וליתר אויבינו, כי בניתי את-החומה, ולא-נותר בה, פרץ--גם עד-העת ההיא, דלתות לא-העמדתי בשערים.  ...
4. פסוק טז
(נחמיה/פרק ד)
גם בעת ההיא, אמרתי לעם--איש ונערו, ילינו בתוך ירושלים; והיו-לנו הלילה משמר, והיום מלאכה.  ...
5. פסוק יח
(נחמיה/פרק ב)
ואגיד להם את-יד אלוהיי, אשר-היא טובה עליי, ואף-דברי המלך, אשר אמר-לי; ויאמרו נקום ובנינו, ויחזקו ידיהם לטובה.  ...
6. פסוק יא
(עזרא/פרק ט)
אשר ציווית, ביד עבדיך הנביאים לאמור--הארץ אשר אתם באים לרשתה, ארץ נידה היא בנידת עמי הארצות:  בתועבותיהם, אשר מילאוה מפה אל-פה--בטומאתם.  ...
7. פסוק לד
(עזרא/פרק ח)
במספר במשקל, לכול; וייכתב כל-המשקל, בעת ההיא.   ...
8. פסוק ח
(עזרא/פרק ז)
ויבוא ירושלים, בחודש החמישי:  היא שנת השביעית, למלך.  ...
9. פסוק טו
(עזרא/פרק ו)
ושיציא ביתה דנה, עד יום תלתה לירח אדר--די-היא שנת-שית, למלכות דריווש מלכא.   ...
10. פסוק ז
(דנייאל/פרק יב)
ואשמע את-האיש לבוש הבדים, אשר ממעל למימי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל-השמיים, ויישבע בחי העולם:  כי למועד מועדים וחצי, וככלות נפץ יד-עם-קודש--תכלינה כל-אלה.  ...
11. פסוק ו
(דנייאל/פרק יב)
ויאמר, לאיש לבוש הבדים, אשר ממעל, למימי היאור:  עד-מתיי, קץ הפלאות.  ...
12. פסוק ה
(דנייאל/פרק יב)
וראיתי אני דנייאל, והנה שניים אחרים עומדים:  אחד הנה לשפת היאור, ואחד הנה לשפת היאור.  ...
13. פסוק א
(דנייאל/פרק יב)
ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על-בני עמך, והייתה עת צרה, אשר לא-נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא; ובעת ההיא יימלט עמך, כל-הנמצא כתוב בספר.  ...
14. פסוק ו
(דנייאל/פרק יא)
ולקץ שנים, יתחברו, ובת מלך-הנגב תבוא אל-מלך הצפון, לעשות מישרים; ולא-תעצור כוח הזרוע, ולא יעמוד וזרועו, ותינתן היא ומביאיה והיולדה, ומחזיקה בעיתים.  ...
15. פסוק ז
(דנייאל/פרק ז)
באתר דנה חזי הווית בחזווי ליליא, וארו חיווה רביעאה דחילה ואימתני ותקיפא יתירה ושיניין די-פרזל לה רברבן, אכלה ומדקה, ושארא ברגלה רפסה; והיא משניה, מן-כל-חיוותא די קודמה, וקרניין עשר, לה.  ...
16. פסוק כז
(דנייאל/פרק ד)
עני מלכא ואמר, הלוא דא-היא בבל רבתא, די-אנה בנייתה לבית מלכו, בתקף חסני וליקר הדרי.  ...
17. פסוק כא
(דנייאל/פרק ד)
דנה פשרא, מלכא; וגזירת עילאה היא, די מטת על-מראי מלכא.  ...
18. פסוק לב
(דנייאל/פרק ג)
אתיא, ותמהיא, די עבד עימי, אלהא עילאה--שפר קודמיי, להחוויה.  ...
19. פסוק מד
(דנייאל/פרק ב)
וביומיהון די מלכיא אינון, יקים אלה שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל, ומלכותא, לעם אוחרן לא תשתביק; תדיק ותסיף כל-אילין מלכוותא, והיא תקום לעלמיא.  ...
20. פסוק כ
(דנייאל/פרק ב)
עני דנייאל, ואמר--להוי שמיה די-אלהא מברך, מן-עלמא ועד עלמא:  די חוכמתא וגבורתא, די ליה-היא.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>