ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כח
(נחמיה/פרק יג)
ומבני יוידע בן-אלישיב הכוהן הגדול, חתן לסנבלט החורוני; ואבריחהו, מעליי.  ...
2. פסוק יג
(נחמיה/פרק יג)
ואוצרה על-אוצרות שלמיה הכוהן וצדוק הסופר, ופדיה מן-הלויים, ועל-ידם, חנן בן-זכור בן-מתניה:  כי נאמנים נחשבו, ועליהם לחלוק לאחיהם.   ...
3. פסוק ד
(נחמיה/פרק יג)
ולפני מזה--אלישיב הכוהן, נתון בלשכת בית-אלוהינו:  קרוב, לטובייה.  ...
4. פסוק כו
(נחמיה/פרק יב)
אלה, בימי יויקים בן-ישוע בן-יוצדק, ובימי נחמיה הפחה, ועזרא הכוהן הסופר.   ...
5. פסוק לט
(נחמיה/פרק י)
והיה הכוהן בן-אהרון עם-הלויים, בעשר הלויים; והלויים יעלו את-מעשר המעשר, לבית אלוהינו, אל-הלשכות, לבית האוצר.  ...
6. פסוק ט
(נחמיה/פרק ח)
ויאמר נחמיה הוא התרשתא ועזרא הכוהן הסופר והלויים המבינים את-העם לכל-העם, היום קדוש-הוא ליהוה אלוהיכם--אל-תתאבלו, ואל-תבכו:  כי בוכים כל-העם, כשומעם את-דברי התורה.  ...
7. פסוק ב
(נחמיה/פרק ח)
ויביא עזרא הכוהן את-התורה לפני הקהל, מאיש ועד-אישה, וכול, מבין לשמוע--ביום אחד, לחודש השביעי.  ...
8. פסוק סה
(נחמיה/פרק ז)
ויאמר התרשתא להם, אשר לא-יאכלו מקודש הקודשים--עד עמוד הכוהן, לאורים ותומים.  ...
9. פסוק כ
(נחמיה/פרק ג)
אחריו החרה החזיק ברוך בן-זכיי, מידה שנית:  מן-המקצוע--עד-פתח בית אלישיב, הכוהן הגדול.     ...
10. פסוק א
(נחמיה/פרק ג)
ויקם אלישיב הכוהן הגדול ואחיו הכוהנים, ויבנו את-שער הצאן--המה קידשוהו, ויעמידו דלתותיו; ועד-מגדל המאה קידשוהו, עד מגדל חננאל.     ...
11. פסוק טז
(עזרא/פרק י)
ויעשו-כן, בני הגולה, וייבדלו עזרא הכוהן אנשים ראשי האבות לבית אבותם, וכולם בשמות; ויישבו, ביום אחד לחודש העשירי, לדריווש, הדבר.  ...
12. פסוק י
(עזרא/פרק י)
ויקם עזרא הכוהן, ויאמר אליהם, אתם מעלתם, ותושיבו נשים נוכרייות--להוסיף, על-אשמת ישראל.  ...
13. פסוק לג
(עזרא/פרק ח)
וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלוהינו, על יד-מרמות בן-אורייה הכוהן, ועימו, אלעזר בן-פינחס; ועימהם יוזבד בן-ישוע, ונועדיה בן-בינוי--הלויים.  ...
14. פסוק יא
(עזרא/פרק ז)
וזה פרשגן הנשתוון, אשר נתן המלך ארתחשסתא, לעזרא הכוהן, הסופר:  סופר דברי מצוות-יהוה, וחוקיו--על-ישראל.   ...
15. פסוק ה
(עזרא/פרק ז)
בן-אבישוע, בן-פינחס בן-אלעזר, בן-אהרון הכוהן, הראש.  ...
16. פסוק יח
(דברי הימים ב/פרק לד)
ויגד שפן הסופר, למלך לאמור--ספר נתן לי, חלקייהו הכוהן; ויקרא-בו שפן, לפני המלך.  ...
17. פסוק יד
(דברי הימים ב/פרק לד)
ובהוציאם את-הכסף, המובא בית יהוה--מצא חלקייהו הכוהן, את-ספר תורת-יהוה ביד-משה.  ...
18. פסוק ט
(דברי הימים ב/פרק לד)
ויבואו אל-חלקייהו הכוהן הגדול, וייתנו את-הכסף המובא בית-אלוהים, אשר אספו-הלויים שומרי הסף מיד מנשה ואפריים ומכול שארית ישראל, ומכל-יהודה ובנימין; וישובו, ירושלים.  ...
19. פסוק י
(דברי הימים ב/פרק לא)
ויאמר אליו, עזריהו הכוהן הראש--לבית צדוק:  ויאמר מהחל התרומה לביא בית-יהוה, אכול ושבוע והותר עד-לרוב--כי יהוה בירך את-עמו, והנותר את-ההמון הזה.     ...
20. פסוק יז
(דברי הימים ב/פרק כו)
ויבוא אחריו, עזריהו הכוהן; ועימו כוהנים ליהוה, שמונים--בני-חיל.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>