ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק ה
(נחמיה/פרק יג)
ויעש לו לשכה גדולה, ושם היו לפנים נותנים את-המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר--מצות הלויים, והמשוררים והשוערים; ותרומת, הכוהנים.  ...
2. פסוק מד
(נחמיה/פרק יב)
וייפקדו ביום ההוא אנשים על-הנשכות, לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות--לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה, לכוהנים וללויים:  כי שמחת יהודה, על-הכוהנים ועל-הלויים העומדים.  ...
3. פסוק מא
(נחמיה/פרק יב)
והכוהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיניי, זכריה חנניה--בחצוצרות.  ...
4. פסוק לה
(נחמיה/פרק יב)
ומבני הכוהנים, בחצוצרות--זכריה בן-יונתן בן-שמעיה, בן-מתניה בן-מיכיה, בן-זכור, בן-אסף.  ...
5. פסוק ל
(נחמיה/פרק יב)
וייטהרו, הכוהנים והלויים; ויטהרו, את-העם, ואת-השערים, ואת-החומה.  ...
6. פסוק כב
(נחמיה/פרק יב)
הלויים בימי אלישיב יוידע ויוחנן, וידוע--כתובים, ראשי אבות; והכוהנים, על-מלכות דריווש הפרסי.   ...
7. פסוק ז
(נחמיה/פרק יב)
סלו עמוק, חלקייה ידעיה; אלה ראשי הכוהנים ואחיהם, בימי ישוע.   ...
8. פסוק א
(נחמיה/פרק יב)
ואלה הכוהנים והלויים, אשר עלו עם-זרובבל בן-שאלתיאל וישוע:  שריה ירמיה, עזרא.  ...
9. פסוק כ
(נחמיה/פרק יא)
ושאר ישראל הכוהנים הלויים, בכל-ערי יהודה, איש, בנחלתו.  ...
10. פסוק י
(נחמיה/פרק יא)
מן-הכוהנים:  ידעיה בן-יויריב, יכין.  ...
11. פסוק ג
(נחמיה/פרק יא)
ואלה ראשי המדינה, אשר ישבו בירושלים; ובערי יהודה, ישבו איש באחוזתו בעריהם, ישראל הכוהנים והלויים והנתינים, ובני עבדי שלמה.  ...
12. פסוק מ
(נחמיה/פרק י)
כי אל-הלשכות יביאו בני-ישראל ובני הלוי, את-תרומת הדגן התירוש והיצהר, ושם כלי המקדש, והכוהנים המשרתים והשוערים והמשוררים; ולא נעזוב, את-בית אלוהינו. ...
13. פסוק לה
(נחמיה/פרק י)
והגורלות הפלנו על-קורבן העצים, הכוהנים הלויים והעם--להביא לבית אלוהינו לבית-אבותינו לעיתים מזומנים, שנה בשנה:  לבער, על-מזבח יהוה אלוהינו, ככתוב, בתורה.  ...
14. פסוק כט
(נחמיה/פרק י)
ושאר העם הכוהנים הלויים השוערים המשוררים הנתינים, וכל-הנבדל מעמי הארצות אל-תורת האלוהים, נשיהם, בניהם ובנותיהם:  כול, יודע מבין.  ...
15. פסוק ט
(נחמיה/פרק י)
מעזיה בלגיי, שמעיה; אלה, הכוהנים.   ...
16. פסוק יג
(נחמיה/פרק ח)
וביום השני נאספו ראשי האבות לכל-העם, הכוהנים והלויים, אל-עזרא, הסופר--ולהשכיל, אל-דברי התורה.  ...
17. פסוק עב
(נחמיה/פרק ז)
ויישבו הכוהנים והלויים והשוערים והמשוררים ומן-העם והנתינים, וכל-ישראל--בעריהם; וייגע החודש השביעי, ובני ישראל בעריהם. ...
18. פסוק סג
(נחמיה/פרק ז)
ומן-הכוהנים, בני חוביה בני הקוץ:  בני ברזלי, אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אישה, וייקרא, על-שמם.  ...
19. פסוק לט
(נחמיה/פרק ז)
הכוהנים:  בני ידעיה לבית ישוע, תשע מאות שבעים ושלושה.     ...
20. פסוק יב
(נחמיה/פרק ה)
ויאמרו נשיב, ומהם לא נבקש--כן נעשה, כאשר אתה אומר; ואקרא, את-הכוהנים, ואשביעם, לעשות כדבר הזה.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>