ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כו
(נחמיה/פרק יג)
הלוא על-אלה חטא-שלמה מלך ישראל ובגויים הרבים לא-היה מלך כמוהו, ואהוב לאלוהיו היה, וייתנהו אלוהים, מלך על-כל-ישראל:  גם-אותו החטיאו, הנשים הנוכרייות.  ...
2. פסוק יח
(נחמיה/פרק יג)
הלוא כה עשו, אבותיכם--ויבא אלוהינו עלינו את כל-הרעה הזאת, ועל העיר הזאת; ואתם מוסיפים חרון, על-ישראל, לחלל, את-השבת.   ...
3. פסוק ט
(נחמיה/פרק ה)
ואומר, לא-טוב הדבר אשר-אתם עושים:  הלוא ביראת אלוהינו תלכו, מחרפת הגויים אויבינו.  ...
4. פסוק יד
(עזרא/פרק ט)
הנשוב, להפר מצוותיך, ולהתחתן, בעמי התועבות האלה:  הלוא תאנף-בנו עד-כלה, לאין שארית ופליטה.   ...
5. פסוק יג
(דנייאל/פרק ו)
באדיין קריבו ואמרין קודם-מלכא, על-אסר מלכא--הלוא אסר רשמתה די כל-אנש די-יבעי מן-כל-אלה ואנש עד-יומין תלתין להן מינך מלכא, יתרמי לגוב אריוותא; עני מלכא ואמר, יציבא מילתא כדת-מדיי ופרס--די-לא תעדי.  ...
6. פסוק כז
(דנייאל/פרק ד)
עני מלכא ואמר, הלוא דא-היא בבל רבתא, די-אנה בנייתה לבית מלכו, בתקף חסני וליקר הדרי.  ...
7. פסוק כד
(דנייאל/פרק ג)
אדיין נבוכדנאצר מלכא, תווה וקם בהתבהלה; עני ואמר להדברוהי, הלוא גוברין תלתה רמינא לגוא-נורא מכפתין, עניין ואמרין למלכא, יציבא מלכא.  ...
8. פסוק ב
(אסתר/פרק י)
וכל-מעשה תוקפו, וגבורתו, ופרשת גדולת מורדכיי, אשר גידלו המלך--הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים, למלכי, מדיי ופרס.  ...
9. פסוק ו
(קוהלת/פרק ו)
ואילו חיה, אלף שנים פעמיים, וטובה, לא ראה--הלוא אל-מקום אחד, הכול הולך.  ...
10. פסוק ב
(רות/פרק ג)
ועתה, הלוא בועז מודעתנו, אשר היית, את-נערותיו; הנה-הוא, זורה את-גורן השעורים--הלילה.  ...
11. פסוק א
(רות/פרק ג)
ותאמר לה, נועמי חמותה:  בתי, הלוא אבקש-לך מנוח אשר ייטב-לך.  ...
12. פסוק ט
(רות/פרק ב)
עינייך בשדה אשר-יקצורון, והלכת אחריהן--הלוא ציוויתי את-הנערים, לבלתי נוגעך; וצמית, והלכת אל-הכלים, ושתית, מאשר ישאבון הנערים.  ...
13. פסוק ח
(רות/פרק ב)
ויאמר בועז אל-רות הלוא שמעת בתי, אל-תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי, מזה; וכה תדבקין, עם-נערותיי.  ...
14. פסוק יט
(משלי/פרק כו)
  כן-איש, רימה את-ריעהו;    ואמר, הלוא-משחק אני.  ...
15. פסוק יב
(משלי/פרק כד)
  כי-תאמר--    הן, לא-ידענו-זה:הלוא-תוכן ליבות, הוא-יבין, ונוצר נפשך, הוא יידע;    והשיב לאדם כפועלו.  ...
16. פסוק כ
(משלי/פרק כב)
  הלוא כתבתי לך, שלישים--    במועצות ודעת.  ...
17. פסוק כב
(משלי/פרק יד)
  הלוא-יתעו, חורשי רע;    וחסד ואמת, חורשי טוב.  ...
18. פסוק א
(משלי/פרק ח)
  הלוא-חכמה תקרא;    ותבונה, תיתן קולה. ...
19. פסוק טו
(איוב/פרק לא)
  הלוא-בבטן, עושני עשהו;    ויכוננו, ברחם אחד.  ...
20. פסוק ד
(איוב/פרק לא)
  הלוא-הוא, יראה דרכיי;    וכל-צעדיי יספור.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>