ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

... הוותיקים, נושאי הלפיד של המורשת והערכים. של יסודות העבר וחיבורם אל ההווה. "עם ללא עבר הנו עם ללא עתיד". בפרוייקט זה של כתיבת התנ"ך במרשתת אנו יוצרים חיבור יפה וחשוב של  התנ"ך המהווה סמל המסורת ומורשת ...
2. פסוק טו
(נחמיה/פרק יג)
בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים-גיתות בשבת ומביאים הערימות ועומסים על-החמורים ואף-יין ענבים ותאנים, וכל-משא, ומביאים ירושלים, ביום השבת; ואעיד, ביום מכרם ציד.  ...
3. פסוק כט
(נחמיה/פרק ט)
ותעד בהם להשיבם אל-תורתך, והמה הזידו ולא-שמעו למצוותיך ובמשפטיך חטאו-בם, אשר-יעשה אדם, וחיה בהם; וייתנו כתף סוררת, ועורפם הקשו ולא שמעו.  ...
4. פסוק ב
(נחמיה/פרק ו)
וישלח סנבלט וגשם אליי לאמור, לכה וניוועדה יחדיו בכפירים בבקעת אונו; והמה, חושבים, לעשות לי, רעה.  ...
5. פסוק לד
(נחמיה/פרק ג)
ויאמר לפני אחיו, וחיל שומרון, ויאמר, מה היהודים האמיללים עושים; היעזבו להם היזבחו היכלו ביום, היחייו את-האבנים מערימות העפר והמה שרופות.  ...
6. פסוק יג
(נחמיה/פרק ג)
את שער הגיא החזיק חנון, ויושבי זנוח--המה בנוהו, ויעמידו דלתותיו מנעוליו ובריחיו; ואלף אמה בחומה, עד שער השפות.  ...
7. פסוק ו
(נחמיה/פרק ג)
ואת שער הישנה החזיקו, יוידע בן-פסח, ומשולם, בן-בסודיה; המה קירוהו--ויעמידו דלתותיו, ומנעוליו ובריחיו.     ...
8. פסוק ג
(נחמיה/פרק ג)
ואת שער הדגים, בנו בני הסנאה; המה קירוהו--ויעמידו דלתותיו, מנעוליו ובריחיו.     ...
9. פסוק א
(נחמיה/פרק ג)
ויקם אלישיב הכוהן הגדול ואחיו הכוהנים, ויבנו את-שער הצאן--המה קידשוהו, ויעמידו דלתותיו; ועד-מגדל המאה קידשוהו, עד מגדל חננאל.     ...
10. פסוק יד
(נחמיה/פרק ב)
ואעבור אל-שער העין, ואל-בריכת המלך; ואין-מקום לבהמה, לעבור תחתיי.  ...
11. פסוק יב
(נחמיה/פרק ב)
ואקום לילה, אני ואנשים מעט עימי, ולא-הגדתי לאדם, מה אלוהיי נתן אל-ליבי לעשות לירושלים; ובהמה, אין עימי, כי אם-הבהמה, אשר אני רוכב בה.  ...
12. פסוק ו
(עזרא/פרק א)
וכל-סביבותיהם חיזקו בידיהם, בכלי-כסף בזהב ברכוש ובבהמה ובמגדנות--לבד, על-כל-התנדב.   ...
13. פסוק ד
(עזרא/פרק א)
וכל-הנשאר, מכל-המקומות אשר הוא גר-שם--ינשאוהו אנשי מקומו, בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה; עם-הנדבה--לבית האלוהים, אשר בירושלים.  ...
14. פסוק א
(אסתר/פרק ט)
ובשנים עשר חודש הוא-חודש אדר, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר-המלך ודתו, להיעשות:  ביום, אשר שיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם.  ...
15. פסוק יט
(איכה/פרק א)
קראתי למאהביי המה רימוני, כוהניי וזקניי בעיר גוועו:  כי-ביקשו אוכל למו, וישיבו את-נפשם.     ...
16. פסוק יב
(קוהלת/פרק יב)
ויותר מהמה, בני היזהר:  עשות ספרים הרבה אין קץ, ולהג הרבה יגיעת בשר.  ...
17. פסוק כט
(קוהלת/פרק ז)
לבד ראה-זה מצאתי, אשר עשה האלוהים את-האדם ישר; והמה ביקשו, חישבונות רבים. ...
18. פסוק טו
(קוהלת/פרק ד)
ראיתי, את-כל-החיים, המהלכים, תחת השמש--עם הילד השני, אשר יעמוד תחתיו.  ...
19. פסוק ב
(קוהלת/פרק ד)
ושבח אני את-המתים, שכבר מתו--מן-החיים, אשר המה חיים עדנה.  ...
20. פסוק כא
(קוהלת/פרק ג)
מי יודע, רוח בני האדם--העולה היא, למעלה; ורוח, הבהמה--היורדת היא, למטה לארץ.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>