ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק יט
(דנייאל/פרק ח)
ויאמר הנני מודיעך, את אשר-יהיה באחרית הזעם:  כי, למועד קץ.  ...
2. פסוק כח
(דברי הימים ב/פרק לד)
הנני אוסיפך אל-אבותיך, ונאספת אל-קברותיך בשלום, ולא-תראינה עיניך, בכול הרעה אשר אני מביא על-המקום הזה ועל-יושביו; וישיבו את-המלך, דבר.     ...
3. פסוק כד
(דברי הימים ב/פרק לד)
כה אמר יהוה, הנני מביא רעה על-המקום הזה ועל-יושביו:  את כל-האלות, הכתובות על-הספר, אשר קראו, לפני מלך יהודה.  ...
4. פסוק א
(מלאכי/פרק ג)
הנני שולח מלאכי, ופינה-דרך לפניי; ופתאום יבוא אל-היכלו האדון אשר-אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר-אתם חפצים הנה-בא--אמר, יהוה צבאות.  ...
5. פסוק ג
(מלאכי/פרק ב)
הנני גוער לכם, את-הזרע, וזיריתי פרש על-פניכם, פרש חגיכם; ונשא אתכם, אליו.  ...
6. פסוק ז
(זכריה/פרק ח)
כה אמר יהוה צבאות, הנני מושיע את-עמי מארץ מזרח, ומארץ, מבוא השמש.  ...
7. פסוק ט
(זכריה/פרק ג)
כי הנה האבן, אשר נתתי לפני יהושוע--על-אבן אחת, שבעה עיניים; הנני מפתח פיתוחה, נאום יהוה צבאות, ומשתי את-עוון הארץ-ההיא, ביום אחד.  ...
8. פסוק ח
(זכריה/פרק ג)
שמע-נא יהושוע הכוהן הגדול, אתה וריעיך היושבים לפניך--כי-אנשי מופת, המה:  כי-הנני מביא את-עבדי, צמח.  ...
9. פסוק יד
(זכריה/פרק ב)
רוני ושמחי, בת-ציון--כי הנני-בא ושכנתי בתוכך, נאום-יהוה.  ...
10. פסוק יג
(זכריה/פרק ב)
כי הנני מניף את-ידי, עליהם, והיו שלל, לעבדיהם; וידעתם, כי-יהוה צבאות שלחני.   ...
11. פסוק יט
(צפניה/פרק ג)
הנני עושה את-כל-מענייך, בעת ההיא; והושעתי את-הצולעה, והנידחה אקבץ, ושמתים לתהילה ולשם, בכל-הארץ בושתם.  ...
12. פסוק ו
(חבקוק/פרק א)
כי-הנני מקים את-הכשדים, הגוי המר והנמהר; ההולך, למרחבי-ארץ, לרשת, משכנות לא-לו.  ...
13. פסוק ה
(נחום/פרק ג)
הנני אלייך, נאום יהוה צבאות, וגיליתי שולייך, על-פנייך; והראיתי גויים מערך, וממלכות קלונך.  ...
14. פסוק יד
(נחום/פרק ב)
הנני אלייך, נאום יהוה צבאות, והבערתי בעשן רכבה, וכפירייך תאכל חרב; והכרתי מארץ טרפך, ולא-יישמע עוד קול מלאככה.   ...
15. פסוק ג
(מיכה/פרק ב)
לכן, כה אמר יהוה, הנני חושב על-המשפחה הזאת, רעה:  אשר לא-תמישו משם צווארותיכם, ולא תלכו רומה--כי עת רעה, היא.  ...
16. פסוק ח
(עמוס/פרק ז)
ויאמר יהוה אליי, מה-אתה רואה עמוס, ואומר, אנך; ויאמר אדוניי, הנני שם אנך בקרב עמי ישראל--לא-אוסיף עוד, עבור לו.  ...
17. פסוק יד
(עמוס/פרק ו)
כי הנני מקים עליכם בית ישראל, נאום-יהוה אלוהי הצבאות--גוי; ולחצו אתכם מלבוא חמת, עד-נחל הערבה.   ...
18. פסוק ז
(יואל/פרק ד)
הנני מעירם--מן-המקום, אשר-מכרתם אותם שמה; והשיבותי גמולכם, בראשכם.  ...
19. פסוק יט
(יואל/פרק ב)
ויען יהוה ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את-הדגן והתירוש והיצהר, ושבעתם, אותו; ולא-אתן אתכם עוד חרפה, בגויים.  ...
20. פסוק ח
(הושע/פרק ב)
לכן הנני-שך את-דרכך, בסירים; וגדרתי את-גדרה, ונתיבותיה לא תמצא.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>