ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כג
(נחמיה/פרק ט)
ובניהם הרבית, ככוכבי השמיים; ותביאם, אל-הארץ, אשר-אמרת לאבותיהם, לבוא לרשת.  ...
2. פסוק ו
(נחמיה/פרק ט)
אתה-הוא יהוה, לבדך--אתה עשית את-השמיים שמי השמיים וכל-צבאם הארץ וכל-אשר עליה הימים וכל-אשר בהם, ואתה מחייה את-כולם; וצבא השמיים, לך משתחווים.  ...
3. פסוק כ
(נחמיה/פרק ב)
ואשיב אותם דבר, ואומר להם אלוהי השמיים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו, נקום ובנינו; ולכם, אין-חלק וצדקה וזיכרון--בירושלים. ...
4. פסוק ד
(נחמיה/פרק ב)
ויאמר לי המלך, על-מה-זה אתה מבקש; ואתפלל, אל-אלוהי השמיים.  ...
5. פסוק ט
(נחמיה/פרק א)
ושבתם אליי--ושמרתם מצוותיי, ועשיתם אותם:  אם-יהיה נידחכם בקצה השמיים, משם אקבצם, והביאותים אל-המקום, אשר בחרתי לשכן את-שמי שם.  ...
6. פסוק ה
(נחמיה/פרק א)
ואומר, אנא יהוה אלוהי השמיים--האל הגדול, והנורא:  שומר הברית וחסד, לאוהביו ולשומרי מצוותיו.  ...
7. פסוק ד
(נחמיה/פרק א)
ויהי כשומעי את-הדברים האלה, ישבתי ואבכה, ואתאבלה, ימים; ואהי צם ומתפלל, לפני אלוהי השמיים.  ...
8. פסוק ב
(עזרא/פרק א)
כה אמר, כורש מלך פרס--כול ממלכות הארץ, נתן לי יהוה אלוהי השמיים; והוא-פקד עליי לבנות-לו בית, בירושלים אשר ביהודה.  ...
9. פסוק ז
(דנייאל/פרק יב)
ואשמע את-האיש לבוש הבדים, אשר ממעל למימי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל-השמיים, ויישבע בחי העולם:  כי למועד מועדים וחצי, וככלות נפץ יד-עם-קודש--תכלינה כל-אלה.  ...
10. פסוק ד
(דנייאל/פרק יא)
וכעומדו, תישבר מלכותו, ותיחץ, לארבע רוחות השמיים; ולא לאחריתו, ולא כמושלו אשר משל--כי תינתש מלכותו, ולאחרים מלבד-אלה.  ...
11. פסוק יב
(דנייאל/פרק ט)
ויקם את-דברו אשר-דיבר עלינו, ועל שופטינו אשר שפטונו--להביא עלינו, רעה גדולה:  אשר לא-נעשתה, תחת כל-השמיים, כאשר נעשתה, בירושלים.  ...
12. פסוק י
(דנייאל/פרק ח)
ותגדל, עד-צבא השמיים; ותפל ארצה מן-הצבא ומן-הכוכבים, ותרמסם.  ...
13. פסוק ח
(דנייאל/פרק ח)
וצפיר העיזים, הגדיל עד-מאוד; וכעוצמו, נשברה הקרן הגדולה, ותעלינה חזות ארבע תחתיה, לארבע רוחות השמיים.  ...
14. פסוק כ
(קוהלת/פרק י)
גם במדעך, מלך אל-תקלל, ובחדרי משכבך, אל-תקלל עשיר:  כי עוף השמיים יוליך את-הקול, ובעל כנפיים יגיד דבר. ...
15. פסוק א
(קוהלת/פרק ג)
לכול, זמן; ועת לכל-חפץ, תחת השמיים.  ...
16. פסוק ג
(קוהלת/פרק ב)
תרתי בליבי, למשוך ביין את-בשרי; וליבי נוהג בחכמה, ולאחוז בסכלות--עד אשר-אראה אי-זה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמיים, מספר ימי חייהם.  ...
17. פסוק יג
(קוהלת/פרק א)
ונתתי את-ליבי, לדרוש ולתור בחכמה, על כל-אשר נעשה, תחת השמיים; הוא עניין רע, נתן אלוהים לבני האדם--לענות בו.  ...
18. פסוק ה
(משלי/פרק כג)
  התעיף עיניך בו,    ואיננו:כי עשה יעשה-לו כנפיים;    כנשר, יעוף השמיים.  ...
19. פסוק ג
(איוב/פרק מא)
  מי הקדימני, ואשלם;    תחת כל-השמיים לי-הוא.  ...
20. פסוק ג
(איוב/פרק לז)
  תחת-כל-השמיים ישרהו;    ואורו, על-כנפות הארץ.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>