ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 53 תוצאות

1. פסוק כט
(נחמיה/פרק יג)
זוכרה להם, אלוהיי:  על גואלי הכהונה, וברית הכהונה והלויים.  ...
2. פסוק יד
(נחמיה/פרק יג)
זוכרה-לי אלוהיי, על-זאת; ואל-תמח חסדיי, אשר עשיתי בבית אלוהיי--ובמשמריו.  ...
3. פסוק מב
(נחמיה/פרק יב)
ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועוזי, ויהוחנן ומלכייה--ועילם ועזר; וישמיעו, המשוררים, ויזרחיה, הפקיד.  ...
4. פסוק י
(נחמיה/פרק יב)
וישוע, הוליד את-יויקים; ויויקים הוליד את-אלישיב, ואלישיב את-יוידע.  ...
5. פסוק א
(נחמיה/פרק יב)
ואלה הכוהנים והלויים, אשר עלו עם-זרובבל בן-שאלתיאל וישוע:  שריה ירמיה, עזרא.  ...
6. פסוק כה
(נחמיה/פרק יא)
ואל-החצרים, בשדותם--מבני יהודה, ישבו בקרית הארבע ובנותיה, ובדיבון ובנותיה, וביקבצאל וחצריה.  ...
7. פסוק ט
(נחמיה/פרק יא)
ויואל בן-זכרי, פקיד עליהם; ויהודה בן-הסנואה על-העיר, משנה.   ...
8. פסוק ז
(נחמיה/פרק יא)
ואלה, בני בנימין:  סלוא בן-משולם בן-יועד בן-פדיה בן-קוליה בן-מעשיה, בן-איתיאל--בן-ישעיה.  ...
9. פסוק ג
(נחמיה/פרק יא)
ואלה ראשי המדינה, אשר ישבו בירושלים; ובערי יהודה, ישבו איש באחוזתו בעריהם, ישראל הכוהנים והלויים והנתינים, ובני עבדי שלמה.  ...
10. פסוק יא
(נחמיה/פרק ח)
והלויים מחשים לכל-העם, לאמור הסו--כי היום, קדוש; ואל-תיעצבו.  ...
11. פסוק י
(נחמיה/פרק ח)
ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו--כי-קדוש היום, לאדונינו; ואל-תיעצבו, כי-חדוות יהוה היא מעוזכם.  ...
12. פסוק ט
(נחמיה/פרק ח)
ויאמר נחמיה הוא התרשתא ועזרא הכוהן הסופר והלויים המבינים את-העם לכל-העם, היום קדוש-הוא ליהוה אלוהיכם--אל-תתאבלו, ואל-תבכו:  כי בוכים כל-העם, כשומעם את-דברי התורה.  ...
13. פסוק סד
(נחמיה/פרק ז)
אלה, ביקשו כתבם המתייחשים--ולא נמצא; ויגואלו, מן-הכהונה.  ...
14. פסוק סא
(נחמיה/פרק ז)
ואלה, העולים מתל מלח תל חרשא, כרוב אדון, ואימר; ולא יכלו, להגיד בית-אבותם וזרעם--אם מישראל, הם.  ...
15. פסוק יג
(נחמיה/פרק ד)
ואומר אל-החורים ואל-הסגנים, ואל-יתר העם--המלאכה הרבה, ורחבה; ואנחנו, נפרדים על-החומה, רחוקים, איש מאחיו.  ...
16. פסוק ח
(נחמיה/פרק ד)
וארא ואקום, ואומר אל-החורים ואל-הסגנים ואל-יתר העם--אל-תיראו, מפניהם:  את-אדוניי הגדול והנורא, זכורו, והילחמו על-אחיכם בניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם.   ...
17. פסוק לז
(נחמיה/פרק ג)
ואל-תכס, על-עוונם, וחטאתם, מלפניך אל-תימחה:  כי הכעיסו, לנגד הבונים.  ...
18. פסוק יג
(נחמיה/פרק ג)
את שער הגיא החזיק חנון, ויושבי זנוח--המה בנוהו, ויעמידו דלתותיו מנעוליו ובריחיו; ואלף אמה בחומה, עד שער השפות.  ...
19. פסוק יד
(נחמיה/פרק ב)
ואעבור אל-שער העין, ואל-בריכת המלך; ואין-מקום לבהמה, לעבור תחתיי.  ...
20. פסוק יג
(נחמיה/פרק ב)
ואצאה בשער-הגיא לילה, ואל-פני עין התנין, ואל-שער, האשפות; ואהי שובר בחומות ירושלים, אשר-הם פרוצים, ושעריה, אוכלו באש.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>