ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק לז
(נחמיה/פרק ט)
ותבואתה מרבה, למלכים אשר-נתת עלינו--בחטאותינו; ועל גווייותינו מושלים ובבהמתנו, כרצונם, ובצרה גדולה, אנחנו.   ...
2. פסוק לג
(נחמיה/פרק ט)
ואתה צדיק, על כל-הבא עלינו:  כי-אמת עשית, ואנחנו הרשענו.  ...
3. פסוק כח
(נחמיה/פרק ט)
וכנוח להם--ישובו, לעשות רע לפניך; ותעזבם ביד אויביהם, וירדו בהם, וישובו ויזעקוך, ואתה משמיים תשמע ותצילם כרחמיך רבות עיתים.  ...
4. פסוק כז
(נחמיה/פרק ט)
ותיתנם ביד צריהם, ויצרו להם; ובעת צרתם, יצעקו אליך, ואתה משמיים תשמע, וכרחמיך הרבים תיתן להם מושיעים ויושיעום מיד צריהם.  ...
5. פסוק יט
(נחמיה/פרק ט)
ואתה ברחמיך הרבים, לא עזבתם במדבר; את-עמוד הענן לא-סר מעליהם ביומם, להנחותם בהדרך, ואת-עמוד האש בלילה להאיר להם, ואת-הדרך אשר ילכו-בה.  ...
6. פסוק יז
(נחמיה/פרק ט)
וימאנו לשמוע, ולא-זכרו נפלאותיך אשר עשית עימהם, ויקשו את-עורפם, וייתנו-ראש לשוב לעבדותם במריים; ואתה אלוה סליחות חנון ורחום, ארך-אפיים ורב-חסד--ולא עזבתם.  ...
7. פסוק ו
(נחמיה/פרק ט)
אתה-הוא יהוה, לבדך--אתה עשית את-השמיים שמי השמיים וכל-צבאם הארץ וכל-אשר עליה הימים וכל-אשר בהם, ואתה מחייה את-כולם; וצבא השמיים, לך משתחווים.  ...
8. פסוק ו
(נחמיה/פרק ו)
כתוב בה, בגויים נשמע וגשמו אומר, אתה והיהודים חושבים למרוד, על-כן אתה בונה החומה; ואתה, הווה להם למלך--כדברים, האלה.  ...
9. פסוק ב
(נחמיה/פרק ב)
ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים, ואתה אינך חולה--אין זה, כי-אם רוע לב; ואירא, הרבה מאוד.  ...
10. פסוק יג
(דנייאל/פרק יב)
ואתה, לך לקץ; ותנוח ותעמוד לגורלך, לקץ הימין.  ...
11. פסוק ד
(דנייאל/פרק יב)
ואתה דנייאל, סתום הדברים וחתום הספר--עד-עת קץ; ישוטטו רבים, ותרבה הדעת.  ...
12. פסוק כו
(דנייאל/פרק ח)
ומראה הערב והבוקר אשר נאמר, אמת הוא; ואתה סתום החזון, כי לימים רבים.  ...
13. פסוק א
(קוהלת/פרק ה)
אל-תבהל על-פיך וליבך אל-ימהר, להוציא דבר--לפני האלוהים:  כי האלוהים בשמיים ואתה על-הארץ, על-כן יהיו דבריך מעטים.  ...
14. פסוק יד
(משלי/פרק ג)
  כי טוב סחרה, מסחר-כסף;    ומחרוץ, תבואתה. ...
15. פסוק כז
(איוב/פרק ה)
  הנה-זאת חקרנוה כן-היא;    שמענה, ואתה דע-לך. ...
16. פסוק טו
(תהילים/פרק קמה)
  עיני-כול, אליך ישברו;    ואתה נותן-להם את-אוכלם בעיתו.  ...
17. פסוק ד
(תהילים/פרק קמב)
  בהתעטף עליי, רוחי--    ואתה, ידעת נתיבתי:באורח-זו אהלך--    טמנו פח לי.  ...
18. פסוק מה
(תהילים/פרק קיט)
  ואתהלכה ברחבה:    כי פיקודיך דרשתי.  ...
19. פסוק כח
(תהילים/פרק קט)
  יקללו-המה, ואתה תברך:    קמו, ויבושו--ועבדך ישמח.  ...
20. פסוק כא
(תהילים/פרק קט)
  ואתה, יהוה אדוניי--    עשה-איתי, למען שמך;כי-טוב חסדך,    הצילני.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>