ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק מג
(נחמיה/פרק יב)
ויזבחו ביום-ההוא זבחים גדולים וישמחו, כי האלוהים שימחם שמחה גדולה, וגם הנשים והילדים, שמחו; ותישמע שמחת ירושלים, מרחוק.  ...
2. פסוק יד
(נחמיה/פרק ו)
זוכרה אלוהיי לטובייה ולסנבלט, כמעשיו אלה; וגם לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים, אשר היו מייראים אותי.  ...
3. פסוק ז
(נחמיה/פרק ו)
וגם-נביאים העמדת לקרוא עליך בירושלים לאמור, מלך ביהודה, ועתה יישמע למלך, כדברים האלה; ועתה לכה, וניוועצה יחדיו.   ...
4. פסוק טז
(נחמיה/פרק ה)
וגם במלאכת החומה הזאת, החזקתי, ושדה, לא קנינו; וכל-נעריי--קבוצים שם, על-המלאכה.  ...
5. פסוק י
(נחמיה/פרק ה)
וגם-אני אחיי ונעריי, נושים בהם כסף ודגן; נעזבה-נא, את-המשא הזה.  ...
6. פסוק ח
(נחמיה/פרק ה)
ואומרה להם, אנחנו קנינו את-אחינו היהודים הנמכרים לגויים כדי בנו, וגם-אתם תמכרו את-אחיכם, ונמכרו-לנו; ויחרישו, ולא מצאו דבר.   ...
7. פסוק א
(עזרא/פרק א)
ובשנת אחת, לכורש מלך פרס, לכלות דבר-יהוה, מפי ירמיה:  העיר יהוה, את-רוח כורש מלך-פרס, ויעבר-קול בכל-מלכותו, וגם-במכתב לאמור.  ...
8. פסוק כב
(דנייאל/פרק יא)
וזרועות השטף יישטפו מלפניו, ויישברו; וגם, נגיד ברית.  ...
9. פסוק ח
(דנייאל/פרק יא)
וגם אלוהיהם עם-נסיכיהם עם-כלי חמדתם כסף וזהב, בשבי--יביא מצריים; והוא שנים יעמוד, ממלך הצפון.  ...
10. פסוק יב
(אסתר/פרק ה)
ויאמר, המן--אף לא-הביאה אסתר המלכה עם-המלך אל-המשתה אשר-עשתה, כי אם-אותי; וגם-למחר אני קרוא-לה, עם-המלך.  ...
11. פסוק ב
(קוהלת/פרק יא)
תן-חלק לשבעה, וגם לשמונה:  כי לא תדע, מה-יהיה רעה על-הארץ.  ...
12. פסוק א
(קוהלת/פרק יא)
שלח לחמך, על-פני המים:  כי-ברוב הימים, תמצאנו. 
13. פסוק ג
(קוהלת/פרק י)
וגם-בדרך כשסכל הולך, ליבו חסר; ואמר לכול, סכל הוא.  ...
14. פסוק יא
(קוהלת/פרק ט)
שבתי וראה תחת-השמש, כי לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר, וגם לא ליודעים, חן:  כי-עת ופגע, יקרה את-כולם.  ...
15. פסוק ג
(קוהלת/פרק ט)
זה רע, בכול אשר-נעשה תחת השמש--כי-מקרה אחד, לכול; וגם לב בני-האדם מלא-רע והוללות בלבבם, בחייהם, ואחריו, אל-המתים.  ...
16. פסוק יז
(קוהלת/פרק ח)
וראיתי, את-כל-מעשה האלוהים, כי לא יוכל האדם למצוא את-המעשה אשר נעשה תחת-השמש, בשל אשר יעמול האדם לבקש ולא ימצא; וגם אם-יאמר החכם לדעת, לא יוכל למצוא. ...
17. פסוק יח
(קוהלת/פרק ז)
טוב אשר תאחוז בזה, וגם-מזה אל-תנח את-ידך:  כי-ירא אלוהים, ייצא את-כולם.  ...
18. פסוק ו
(קוהלת/פרק ז)
כי כקול הסירים תחת הסיר, כן שחוק הכסיל; וגם-זה, הבל.  ...
19. פסוק ז
(קוהלת/פרק ו)
כל-עמל האדם, לפיהו; וגם-הנפש, לא תימלא.  ...
20. פסוק ג
(קוהלת/פרק ו)
אם-יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי-שניו, ונפשו לא-תשבע מן-הטובה, וגם-קבורה, לא-הייתה לו--אמרתי, טוב ממנו הנפל.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>