ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק י
(נחמיה/פרק ו)
ואני-באתי, בית שמעיה בן-דליה בן-מהיטבאל--והוא עצור; ויאמר ניוועד אל-בית האלוהים אל-תוך ההיכל, ונסגרה דלתות ההיכל--כי באים להורגך, ולילה באים להורגך.  ...
2. פסוק ח
(עזרא/פרק י)
וכול אשר לא-יבוא לשלושת הימים, כעצת השרים והזקנים--יוחרם, כל-רכושו; והוא ייבדל, מקהל הגולה.   ...
3. פסוק ו
(עזרא/פרק ז)
הוא עזרא, עלה מבבל, והוא-סופר מהיר בתורת משה, אשר-נתן יהוה אלוהי ישראל; וייתן-לו המלך, כיד-יהוה אלוהיו עליו--כול, בקשתו.  ...
4. פסוק ח
(עזרא/פרק ה)
ידיע להוי למלכא, די-אזלנא ליהוד מדינתא לבית אלהא רבא, והוא מתבני אבן גלל, ואע מיתשם בכותליא; ועבידתא דך אוספרנא מתעבדא, ומצלח בידהום.   ...
5. פסוק ב
(עזרא/פרק א)
כה אמר, כורש מלך פרס--כול ממלכות הארץ, נתן לי יהוה אלוהי השמיים; והוא-פקד עליי לבנות-לו בית, בירושלים אשר ביהודה.  ...
6. פסוק ח
(דנייאל/פרק יא)
וגם אלוהיהם עם-נסיכיהם עם-כלי חמדתם כסף וזהב, בשבי--יביא מצריים; והוא שנים יעמוד, ממלך הצפון.  ...
7. פסוק כד
(דנייאל/פרק ז)
וקרניא עשר--מינה מלכותא, עשרה מלכין יקומון; ואוחרן יקום אחריהון, והוא ישני מן-קדמיי, ותלתה מלכין, יהשפיל.  ...
8. פסוק כא
(דנייאל/פרק ב)
והוא מהשני עידניא, וזמניא, מהעדי מלכין, ומהקים מלכין; יהיב חוכמתא לחכימין, ומנדעא לידעי בינה.  ...
9. פסוק י
(קוהלת/פרק י)
אם-קהה הברזל, והוא לא-פנים קילקל, וחיילים, יגבר; ויתרון הכשר, חכמה.  ...
10. פסוק טו
(קוהלת/פרק ח)
ושיבחתי אני, את-השמחה, אשר אין-טוב לאדם תחת השמש, כי אם-לאכול ולשתות ולשמוח; והוא ילוונו בעמלו, ימי חייו אשר-נתן-לו האלוהים--תחת השמש.  ...
11. פסוק ד
(שיר השירים/פרק ד)
כמגדל דויד צווארך, בנוי לתלפייות; אלף המגן תלוי עליו, כול שלטי הגיבורים. 
12. פסוק ג
(שיר השירים/פרק ד)
כחוט השני שפתותייך, ומדברך נאוה; כפלח הרימון רקתך, מבעד לצמתך. 
13. פסוק יד
(שיר השירים/פרק ב)
יונתי בחגווי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את-מראייך, השמיעיני את-קולך:  כי-קולך ערב, ומראך נאוה. 
14. פסוק ד
(רות/פרק ג)
ויהי בשוכבו, וידעת את-המקום אשר ישכב-שם, ובאת וגילית מרגלותיו, ושכבת; והוא יגיד לך, את אשר תעשין.  ...
15. פסוק ו
(משלי/פרק כח)
  טוב-רש, הולך בתומו--    מעיקש דרכיים, והוא עשיר.  ...
16. פסוק ג
(משלי/פרק כג)
  אל-תתאו, למטעמותיו;    והוא, לחם כזבים.  ...
17. פסוק א
(משלי/פרק יט)
  טוב-רש, הולך בתומו--    מעיקש שפתיו, והוא כסיל. ...
18. פסוק כט
(משלי/פרק ג)
  אל-תחרוש על-ריעך רעה;    והוא-יושב לבטח איתך.  ...
19. פסוק ו
(משלי/פרק ג)
  בכל-דרכיך דעהו;    והוא, יישר אורחותיך. ...
20. פסוק יב
(איוב/פרק לז)
  והוא מסיבות, מתהפך בתחבולותיו    לפועלם:כול אשר יצוום,    על-פני תבל ארצה.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>