ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק מה
(נחמיה/פרק יב)
וישמרו משמרת אלוהיהם, ומשמרת הטוהרה, והמשוררים, והשוערים--כמצות דויד, שלמה בנו.  ...
2. פסוק לט
(נחמיה/פרק י)
והיה הכוהן בן-אהרון עם-הלויים, בעשר הלויים; והלויים יעלו את-מעשר המעשר, לבית אלוהינו, אל-הלשכות, לבית האוצר.  ...
3. פסוק ד
(נחמיה/פרק ט)
ויקם על-מעלה הלויים, ישוע ובני קדמיאל שבניה בוני שרביה--בני כנני; ויזעקו בקול גדול, אל-יהוה אלוהיהם.  ...
4. פסוק ג
(נחמיה/פרק ט)
ויקומו, על-עומדם, ויקראו בספר תורת יהוה אלוהיהם, רביעית היום; ורביעית מתוודים ומשתחווים, ליהוה אלוהיהם.   ...
5. פסוק יג
(נחמיה/פרק ו)
למען שכור הוא, למען-אירא ואעשה-כן וחטאתי; והיה להם לשם רע, למען יחרפוני.   ...
6. פסוק ו
(נחמיה/פרק ו)
כתוב בה, בגויים נשמע וגשמו אומר, אתה והיהודים חושבים למרוד, על-כן אתה בונה החומה; ואתה, הווה להם למלך--כדברים, האלה.  ...
7. פסוק יז
(נחמיה/פרק ה)
והיהודים והסגנים מאה וחמישים איש, והבאים אלינו מן-הגויים אשר-סביבותינו--על-שולחני.  ...
8. פסוק ח
(דנייאל/פרק יא)
וגם אלוהיהם עם-נסיכיהם עם-כלי חמדתם כסף וזהב, בשבי--יביא מצריים; והוא שנים יעמוד, ממלך הצפון.  ...
9. פסוק יח
(אסתר/פרק ט)
והיהודים אשר-בשושן, נקהלו בשלושה עשר בו, ובארבעה עשר, בו; ונוח, בחמישה עשר בו, ועשה אותו, יום משתה ושמחה.  ...
10. פסוק טו
(רות/פרק ד)
והיה לך למשיב נפש, ולכלכל את-שיבתך:  כי כלתך אשר-אהבתך, ילדתו, אשר-היא טובה לך, משבעה בנים.  ...
11. פסוק יג
(רות/פרק ג)
ליני הלילה, והיה בבוקר אם-יגאלך טוב יגאל, ואם-לא יחפוץ לגואלך וגאלתיך אנוכי, חי-יהוה; שכבי, עד-הבוקר.  ...
12. פסוק טו
(רות/פרק א)
ותאמר, הנה שבה יבמתך, אל-עמה, ואל-אלוהיה; שובי, אחרי יבמתך.  ...
13. פסוק יז
(משלי/פרק ב)
  העוזבת, אלוף נעוריה;    ואת-ברית אלוהיה שכחה.  ...
14. פסוק כה
(איוב/פרק כב)
  והיה שדיי בצריך;    וכסף תועפות לך.  ...
15. פסוק ז
(איוב/פרק ח)
  והיה ראשיתך מצער;    ואחריתך, ישגה מאוד.  ...
16. פסוק א
(איוב/פרק א)
איש היה בארץ עוץ, איוב שמו; והיה האיש ההוא, תם וישר וירא אלוהים--וסר מרע.  ...
17. פסוק ב
(תהילים/פרק קטו)
  למה, יאמרו הגויים:    איה-נא, אלוהיהם.  ...
18. פסוק ו
(תהילים/פרק קא)
  עיניי, בנאמני-ארץ--    לשבת עימדי:הולך, בדרך תמים--    הוא, ישרתני.
19. פסוק י
(תהילים/פרק עט)
  למה, יאמרו הגויים--    איה אלוהיהם:ייוודע בגויים לעינינו;    נקמת, דם-עבדיך השפוך.  ...
20. פסוק ג
(תהילים/פרק א)
  והיה--    כעץ, שתול על-פלגי-מים:אשר פרייו, ייתן בעיתו--ועלהו לא-ייבול;    וכול אשר-יעשה יצליח. ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>